Nieuwsbrief September 2017

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017

Traditiegetrouw sturen wij pas een voortgangsrapportage  in december, maar in verband met de start van het onderwijsproject CALISA ontvangt u nu een extra nieuwsbrief. 

Bestuur

Onderstaande foto is niet wat u denkt. Sharon van der Borden, sedert 1 februari 2014 onze voorzitter, heeft per 1 juli haar functie overgedragen. Op 14 juli is ze getrouwd en woont sindsdien in Delft. We danken haar hartelijk voor haar trouw en inzet.

Haar functie is overgenomen door Déogratias Twagirayezu (26-12-1955). Hij was jarenlang als longarts verbonden aan het universiteitsziekenhuis in Kigali – Rwanda. In 1999 vluchtte hij naar Nederland omdat iemand die zijn functie ambieerde, hem valselijk beschuldigd had van subversieve politieke activiteiten.

Inmiddels heeft hij de Nederlandse nationaliteit. Hij toonde zich sinds lang betrokken bij ons ontwikkelingsproject.

Nieuwe Voorzitter

Onderwijsproject CALISA

In maart 2017 is het tripartite samenwerkingscontract getekend tussen  de evangelische organisatie CAFRAD, de blindenorganisatie ACFISA en Fakkel 2000.

Op 23 maart heeft CAFRAD-coördinator Ds. Diokou Sadrack de hernieuwde aanvraag naar Wilde Ganzen gestuurd. Deze aanvraag is beoordeeld door projectmanager Dorien Verbeek. Op 15 juni heeft ze groen licht gegeven en ons een samenwerkingsovereenkomst met Wilde Ganzen toegezonden.

Het project staat geregistreerd onder nr. 2016-1019 met als omschrijving: Calisa, centrum voor scholing en maatschappelijke inclusie van blinden.

Totaal beschikbaar incl. meerwaardepremie van 50%:  109,170,–.

Op 1 september heb ik CBB-directeur Gerard Cornet schriftelijk gevraagd de Stichting Vrienden van de CBB te verzoeken het daar geparkeerde bedrag ad € 41.917,33 + nagekomen gift van € 150,– terug te storten naar Wilde Ganzen te Hilversum.

In juli is het bouwterrein ontgonnen en bouwrijp gemaakt. Enig oponthoud vanwege de vele stortregens tijdens het regenseizoen, mar nu is de werf geïnstalleerd. Ook is de container die we in 2014 van Mission&Relief hadden overgenomen om daarin de bouwmaterialen veilig te kunnen opslaan, vanuit de wijk Bonabéry getransporteerd naar de bouwplaats op PK 26.

Op 19 september is de eerste steen gelegd.

Containertransport

Pokam Nembot Samuelis gespecialiseerd in containertransporten naar Kameroen via zijn onderneming Le soldeur SARL (Société à Revenus Limités in Douala, tel. 00237-699837901. Begin dit jaar heeft hij van de lokale autoriteiten een oorkonde ontvangen omdat hij de afgelopen 15 jaar zonder mankeren zijn douanebelasting heeft afgedragen en zich nooit schuldig heeft gemaakt aan malversaties. Op 25 augustus jl. heeft hij 57 colli, (bananen)dozen en grote koffers, bij Fakkel 2000 in Nijkerk opgehaald. Voor het transport naar de geadresseerde is E 2.100,– gerekend, waarvan E 100,– voor de bus met chauffeur van Rotterdam naar Nijkerk v.v. Eind augustus is de container scheep gegaan en zal naar verwachting eind oktober in de haven van Douala aankomen. We hebben € 1.100,– vooraf betaald zodat hij de container kan betalen, de rest krijgt hij bij aflevering in Douala. bHij heeft in goed vertrouwen al een kwitantie getekend van € 2.100,– waarvoor wij vast een aanvraag voor een bijdrage kunnen indienen.

Financiën

Op 5 juli hebben we een legaat van € 500,– ontvangen van Alwine Hardus, zelf ook blind. Op 29 augustus de toezegging van Stichting Weeshuis Nijkerk tot € 3.555,– voor onderwijskosten. Van de Landelijke Stichting Blinden en slechtzienden hadden we daarvoor op 13-03 ook al € 3.000,– ontvangen.

Na het overlijden op 24 mei jl. van de geliefde brailleleraar Etame Essoua Philippe is opvolging gevonden. Onderwijskracht Djeupa Roméo is door ACFISA zelf opgeleid tot aan het baccalauréat, hij is intussen volledig gediplomeerd. Het maandsalaris in Kameroen is dan door de overheid vastgesteld op 120 000 F CFA/€ 183,20.

Hij zal met een proeftijd worden aangenomen voor 20-25 uur per week, 5 uur per dag, en krijgt daarvoor 10 blinde basisschoolleerlingen onder zijn hoede of meer, afhankelijk van de aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar. Als blinde kan hij dan tevens als rolmodel fungeren.

In maart jl. zou het Centre de la jeunesse waar de blindenorganisatie een beperkte ruimtehad, , gesaneerd worden. Gelukkig is  de lokale overheid op de valreepbereid gevonden vooralsnog een gedeelte overeind te laten om te vergaderen. Blindenorganisatie ACFISA heeft het dak gerepareerd en nieuwe ramen en deuren ingezet. Rest het plafond en het sanitair. Er wordt geld gevraagd voor een noodtoilet.

Truus Jonker, secretaris