Actie tegen hongerdood vanwege corona groot succes

Actie tegen hongerdood vanwege corona groot succes

Onze actie voor overlevingspakketten aan de meest behoeftige blinden en zeer slechtzienden in Kameroen werd een doorslaggevend succes. Aan ons initiatief wijdde het Reformatorisch Dagblad op 15 april een paginagroot artikel en ook het gesproken maandblad Moet je horen besteedde er in het meinummer aandacht aan.

Het actieresultaat tot nog toe bedroeg € 18.912,50.

Op 15 mei keurde Wilde Ganzen de projectaanvraag van onze lokale partnerorganisatie ACFISA ad € 28.827,– goed. Wij maakten de helft daarvan, € 14.413,50, aan Wilde Ganzen over en die verdubbelde de opbrengst.

Omdat alle goede gevers aanvankelijk gesuggereerd en later beloofd was dat hun gift verdubbeld zou worden, nemen de kaboutertjes het verdubbelen van de rest van de opbrengst voor hun rekening.

Op 23 mei mailde Robert Eyaman, leider van blindenorganisatie ACFISA, mij nog:

‘Laten we de ontvangers van overlevingspakketten blijven wijzen op het belang van voorzichtigheid en waakzaamheid, en het respecteren van de hygiënemaatregelen voor netheid.  Afgelopen week hebben we nog voedingswaren rondgebracht om de crisis door de verplichte lockdown vanwege het coronavirus te overleven. En De mensen waren heel erg blij, want voor hun geldt dit gebaar van steun als een wonder.

Ze hebben mij gevraagd om hun diepe dankbaarheid en erkentelijkheid over te brengen. Je bent een door God gezonden engel om hun te redden. Zij vragen de Almachtige om je een goede gezondheid te geven en een lang leven.

De voedselpakketten zijn ook uitgedeeld in Buéa, in het zuidwesten,   en in Yaoundé, de politieke hoofdstad. We zullen ook weer naar Njombé gaan, en Jean-Pascal zal de overlevingspakketten ook verzenden naar Ebolowa, in het zuiden.

Uit de grond van mijn hart, maman, en uit naam van de ontvangers, bedank ik je heel hartelijk em vraag ik je om aan iedereen die aan deze zo belangrijke humanitaire actie heeft bijgedragen, onze oprechte dank over te brengen. Dat God je mag zegenen.’

Hierbij de originele tekst:

‘continuons à sensibiliser les nôtres sur la prudence et la vigilance et à respecter les mesures d’hygiène pour la propreté. Nous avons encore cette semaine distribué des denrées alimentaires de survi dû au confinement imposé par le corona virus, et les gens étaient en joie, car pour eux ce geste d’assistance est un miracle. Ils m’on demandé de vous exprimer toutes leur gratitude et toute leur reconnaissance. Vous êtes un ange envoyé de Dieu pour les sauver. Ils prient Dieu le Tout-Puissant de vous accorder bonne santé et longue vie. La distribution a eu également lieu à Buéa, et à Yaoundé. En début de semaine, nous serons à nouveau à Njombé, et Jean Pascal enverra les paquets d’Ebolowa. Du fond de mon cœur maman et aux noms des bénéficiaires, je te dis grandement merci et te prie de transmettre à tous ceux qui contribuent pour cette action humanitaire de haute importance, nos sincères remerciements.

Que Dieu vous bénisse.

Robert’

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*