Eindejaarsrapportage 2019

Eindejaarsrapportage 2019

Het jaar 2019 loopt alweer ten einde. Trraditiegetrouw informeren wij u daarom weer over ons werk ter verbetering van de leefsituatie van blinden en zeer slechtzienden in Kameroen, met wie wij ons door de handicap verbonden voelen.

Containertransporten

In het afgelopen jaar zijn er twee containertransporten geweest, een op 14 februari, met 39 colli, waaronder een elektrische rolstoel voor Basile Muza die motorisch gehandicapt is. Zijn vorige rolstoel was onherstelbaar defect. Omdat het bedrijf Meyra de rolstoel gratis ter beschikking had gesteld, hoefde hij daarvan alleen de transportkosten te vergoeden.Begin dit jaar gaven we ook stokken tegen inkoopprijs door naar stichtingen voor ouderen in Suriname en blinden in Tchaad. Het tweede transport werd op 2 december bij ons opgehaald, 45 colli, waaronder een grote doos van 100x60x45 cm met daarin  onder andere een professioneel keyboard voor het nieuwe onderwijscentrum. Als specifieke leermiddelen onder andere 6 professionele desktops, 2 laptops, 7 beeldschermen, 12 gereviseerde braillemachines en een vracht braillepapier, alles tweedehands. Een fonds stelde de blindenorganisatie in staat ter plaatse voor de leerlingen reglettes (brailleschrijfleitjes) en cubarithmes te kopen om te leren schrijven en rekenen. Vanuit China betrokken we heel voordelig 90 opvouwbare blindenstokken. Zoals altijd stuurden we nu ook weer goede zomerkleding en schoenen, ook voor kinderen. De te warme kleding die we ontvingen, hebben we netjes verpakt en doorgegeven aan stichting Derdehands te Apeldoorn die een project in Irak steunt. Ook ging er een deel naar stichting Hand in hand voor Syrië. Op  28 september nam ik namens onze stichting deel aan de PARTIN-dag in Nijkerk, georganiseerd in samenwerking met Wilde Ganzen, en op 31 oktober aan de themamiddag van Wilde Ganzen over mensen met een handicap. Overigens verhuist  Wilde Ganzen begin 2020 van Hilversum naar Amersfoort.Verder droegen wij bij aan de manifestaties rond Internationale Vrouwendag op 8 maart en aan de manifestaties rond de Dag van de witte stok op 15 oktober. Verslagen daarvan zijn op aanvraag verkrijgbaar.Ook steunden wij de manifestaties in Njombé rond de Internationale Dag gehandicapten op 3 december. Dit leverde de blindengroep AMO veel goodwill op bij de lokale autoriteiten.

20-jarig jubileumOp 15 november herdacht onze stichting haar 20-jarig bestaan. Tot een feest kwam het niet omdat mijn man momenteel terminaal ziek is. Gelukkig worden we aan alle kanten moreel gesteund in deze moeilijke tijd. Onze donateurs reageerden spontaan met waardering voor ons werk.

Onderwijs

In 2019 begeleidde Fakkel 2000 61 leerlingen en studenten met ernstige visuele beperking naar een autonome toekomst, met name via de drie hoofdlocaties: Yaoundé, Douala en Buea. Na het aanleren van basisvaardigheden voor zelfredzaamheid zoals sociale vaardigheden en stoklopen, braillelezen/schrijven en blind bedienen van PC-toetsenbord, wordt hen de kans geboden voortgezet onderwijs te volgen op reguliere scholen en daarna zo mogelijk op universiteiten. Zo kunnen zij straks in hun eigen levensonderhoud voorzien en daarmee als rolmodel fungeren in de Kameroenese samenleving. In 2019 hebben vier meiden uit Yaoundé al een vaste betrekking gevonden bij de overheid. In Yaounde steunden we 13  leerlingen van wie er 11 het schooljaar succesvol hebben afgerond, in Douala in totaal 35 leerlingen en in Buea 4 leerlingen,. Bij gebrek aan middelen konden we een aantal leerlingen niet of slechts gedeeltelijk steunen, maar zij krijgen het lopende schooljaar een nieuwe kans. Wanneer een leerling nog familie heeft, en die niet te armlastig is, willen we die motiveren zich in te spannen om zo veel mogelijk bij te dragen. Na afloop van het schooljaar hebben de leerlingen hun begeleiders gevraagd ons hun welgemeende dank over te brengen voor de geboden steun. En op onze beurt brengen we die graag weer over aan onze trouwe donoren.

Op de valreep steunde een grote donor onze aanvraag voor de modernisering van 8 klaslokalen van het onderwijscentrum CISPAM in Bafoussam, zodat ook de jongste leerlingen er onder fatsoenlijke omstandigheden kunnen verblijven.

Noodfonds

In de straatarme plattelandsgemeente Njombé hebben we met hulp van de Parochiële Caritas Instelling Nijkerk 6 blinden met meervoudige beperkingen financieel kunnen bijstaan. Ook steunden we elders een aantal mensen, op instigatie van Robert Eyaman, voorzitter van blindenorganisatie ACFISA. Ons werk heeft de warme sympathie van de Kameroenese Ambassadeur mw. F. Halima. Komend jaar hoop ik weer naar Kameroen te reizen om aanwezig te zijn bij de opening van het nieuwe onderwijscentrum CALIISA in Douala.

Rest mij nog u mede namens ons bestuur mooie kerstdagen toe te wensen en een gezond, succesvol en inspirerend 2020.

Nijkerk, 17 december 2019,

Truus Jonker, secreatris

Truus Jonker, secretaris