Fakkel 2000 20-jarig bestaan

Fakkel 2000 20-jarig bestaan

20 jaar ketting van solidariteit

Steunfonds t.b.v. blindenorganisaties in Kameroen en buurlanden

Secretariaat: Duifhuis 5, 3862 JD Nijkerk – Nederland truus.jonker2000@gmail.com Rabobank NL67RABO3490624068 ANBI-gecertificeerd, Inschrijving KvK 32076856

In 1998 kwamen wij als blinden in contact met een blinde jongere uit Kameroen die wij opvang boden in ons gezin. Het was zijn droom de ellendige leefsituatie van zijn lotgenoten te verbeteren via onderwijs, want van de Kameroenese overheid hoeven zij niets te verwachten. Zo inspireerde hij mij om mijn verworvenheden voortaan voor hen in te zetten.

Aan de vooravond van het nieuwe millennium werd daarom stichting Fakkel 2000 opgericht.In 2003 maakten wij met steun van Nederlandse donoren, met name Wilde Ganzen, de bouw mogelijk van een opleidingscentrum voor de Club de Jeunes aveugles in de politieke hoofdstad Yaoundé, thans uitgegroeid tot de  grote geïntegreerde basisschool Louis Braille. Ook financierden we van de school CISPAM in Bafoussam de modernisering van 10 klaslokalen. En momenteel wordt de bouw afgerond van het gespecialiseerde onderwijscentrum CALISA in de economische hoofdstad Douala.

Blinde kinderen die in Kameroen vaak nog verborgen worden gehouden, worden opgespoord en de ouders worden geïnformeerd over hun toekomstmogelijkheden. Na het aanleren van basisvaardigheden zoals braillelezen en –schrijven, blind tikken, stoklopen en sociale vaardigheden voor zelfredzaamheid, worden de leerlingen geïntegreerd in het middelbaar en hoger onderwijs, bijgestaan door een schoolbegeleider. Wij betalen (een deel van) hun schoolkosten en sturen jaarlijks per container aangepaste leermiddelen die wij via internet voordelig inkopen, en goede gereviseerde computers en brailleschrijfmachines. Tijdens mijn zelfbetaalde tweejaarlijkse evaluatiemissies bivakkeer ik altijd bij de doelgroep zelf om hun concrete leefsituatie aan den lijve te ervaren en om onze projecten te bezoeken. In 2010 ontving onze stichting de Paul Tensen prijs voor onze pragmatische en directe hulp aan kinderen en jongeren in achterstandssituaties.

Op 15 november 2019 herdenkt Fakkel 2000 met dankbaarheid haar 20-jarig jubileum. Om de samenwerking met onze Kameroenese partners te kunnen voortzetten, blijft financiële steun onmisbaar. Want de vraag naar onderwijs neemt alleen maar toe door het groeiende besef dat ook deze kinderen straks een toekomst kunnen hebben. U heeft eerder al blijk gegeven van uw warme hart. Zo waren er zelfs donateurs die ons steunden via jaarlijkse schenkingen of via hun nalatenschap. Maar mocht een gift u nu niet uitkomen, beschouw deze brief dan als een dankbetuiging voor wat u eerder voor deze verstoten kinderen mogelijk heeft gemaakt.

Namens het bestuur,

Truus Jonker, secretaris

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*