Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Steunfonds t.b.v. blindenorganisaties in Kameroen en buurlanden

Secretariaat:

Duifhuis 5, 3862 JD Nijkerk – Nederland

Tel. 033-2453705, email truus.jonker2000@gmail.com

Rabobank NL67RABO3490624068

Inschrijving KvK 32076856, ANBI-gecertificeerd

Website: www.fakkel2000.nl

Jaarverslag 2018

Nu al voor het twintigste jaar zet Fakkel 2000 zich met hart en hoofd in om aan jongeren zonder uitzicht de fakkel van hoop, daadkracht en solidariteit aan te reiken. Ons doel is de schrijnende armoede en marginalisatie van met name blinde kinderen en jongeren in Kameroen uit de wereld te helpen. Dit willen wij bereiken door het ontplooien van hun kwaliteiten en het scheppen van kansen. Zo willen wij hun een menswaardige en autonome toekomst bieden, in samenspraak met onze lokale partners die ieders concrete situatie kennen.

Met uw steun gaf u ons werk handen, voeten en vleugels. Zo vormen wij samen een ketting van solidariteit waarin elke schakel onmisbaar is om onze doelen te realiseren.

Onderwijs

Op instigatie van onze dochterstichting Fakkel2000 Cameroun financierde onze stichting gedurende het schooljaar 2018-2019 de school- en examenkosten van veelbelovende  en sterk gemotiveerde leerlingen/studenten zonder familie of uit behoeftige gezinnen: 30 uit Douala, 12 uit Yaoundé en het Noordwesten en 4 uit Buàa, in het Zuidwesten. Ook voorzagen we ze van aangepaste leermiddelen, zoals goede tweedehands brailleleesregels, PC’s, laptops, brailleschrijfmachines en blindenstokken.

Voorts steunden wij de school CISPAM in Bafoussam met leermiddelen en hulpgoederen.

Wegens gebrek aan middelen konden we tot onze spijt 10 leerlingen/studenten uit Buèa toen niet steunen.

Ons hoofddoel sinds jaren is de bouw van een onderwijscentrum met internaat in de economische hoofdstad Douala. Kinderen en jongeren zullen daar tijdelijk verblijven om basiskennis en –vaardigheden te leren voor de overstap naar regulier onderwijs waar hun integratie wordt bevorderd.

Totdat dit centrum gereed is, steunen wij nog het onderwijs in Douala-stad, in

het Centre de la jeunesse waarvan vooralsnog een gedeelte mocht blijven staan.

Communicatie

Meermalen per week hebben wij contact met onze samenwerkingspartners in Kameroen. Dit is nodig om op spoedeisende situaties adequaat te kunnen reageren en om cultureel gerelateerde miscommunicatie te voorkomen en corruptie uit te sluiten.

Maandelijks wordt schriftelijk verantwoording afgelegd van de uitgaven die met onze toestemming gedaan zijn.

Bouwproject CALISA

Wij kunnen niet accepteren dat kinderen en jongeren met ernstige visuele beperking in de marge van de samenleving moeten zien te overleven. Het geloof in  hun verborgen talenten vroeg om het opzetten van een centrum voor gespecialiseerd onderwijs in de economische hoofdstad Douala om hen daarmee de mogelijkheid te bieden zich aan hun maatschappelijke uitsluiting te ontworstelen.

De kosten in de oorspronkelijke projectaanvraag zijn evenwel gestegen. Niet alleen vanwege inflatie, maar ook vanwege de gebleken noodzaak tot duurzaamheid van de bouwmaterialen. Ook enkele verplichte modificaties vanwege de nieuwe bouwnormen hebben tot hogere kosten geleid. De kostenverhoging komt nu neer op 17,8 %, t.w. 13 000 000 F CFA, afgerond op € 19.830,–.

Dit bedrag is maximaal nodig om de werkzaamheden helemaal af te ronden en het gebouw gereed te maken voor ingebruikname.

Naast de aanleg van electra is ook watertoevoer noodzakelijk. Omdat het plaatselijke waterbedrijf dubieuze kwaliteit levert, is gekozen voor de aanleg van een professionele boorput met electrische pomp om het centrum van constante toevoer van zuiver drinkwater te voorzien en de hygiëne te waarborgen. Door geregeld gezicht en handen te wassen wordt de kans verminderd op de oogaandoening trachoom, overgebracht door vliegen. Daarbij krullen de wimpers naar binnen, wat een schurende pijn veroorzaakt.

Wilde Ganzen gaf op 2 mei het startsein voor een verdubbelingsactie, en dankzij breed gedragen solidariteit is ruim de helft van het benodigde bedrag inmiddels bij elkaar.

Wilde Ganzen paste volgens afspraak het ontbrekende gedeelte bij tot een totaal van

8 347 326 F CFA/€ 12.724,60.

Maar via onze contacten in Malawi zijn wij op een voordeliger variant uitgekomen die voor ons project ook toepasbaar is. Wij hebben nu om toestemming gevraagd het surplus van het beschikbaar gestelde bedrag te mogen besteden voor onvoorziene kosten.

Wat betreft de toekomstige kosten van exploitatie en onderwijs: met ‘Brot fûr die Welt’, en Duitse organisatie voor hulp aan ontwikkeling, is er al contact gelegd voor steun via CAFRAD dat als professioneel centrum al sinds lang door hen wordt gesteund.

Intussen ontvingen wij veel hartverwarmende steun van organisaties en donateurs.

Met de laatste tranche van de CBB-jubileumactie 2012 ad € 12.121,33 die Wilde Ganzen in 2019 nog hoopt te ontvangen van de Christelijke Blindenbibliotheek te Ermelo, hopen we de bouw te kunnen afronden. Het technische bestuur van CALISA is in ruime mate gekwalificeerd om de bouw naar behoren te begeleiden.

Projecten

In 2018 verstrekten we microkredieten voor verhuur van stoelen voor evenementen, in- en verkoop van zuivere natuurhoning en van gerookte vis.

Containertransporten

Van stichting Derdehands te Apeldoorn die belangeloos levert aan ideële stichtingen, hebben we weer een grote hoeveelheid goede zomerkleding en –schoenen, mooie portable radio’s, strijkijzers en andere nuttige spullen gekregen.

Via kringloopwinkels, met name Dorcas in Nijkerk, betrokken we andere welkome goederen.

Ook blinden en slechtzienden in Nederland lieten zich in 2018 weer niet onbetuigd. Zo voorzag Viola van Lier ons van een grote hoeveelheid welkome spullen, waaronder veel aangepast speelgoed.

Zij maakte ons ook attent op Ali Express dat voor ca. € 22,50 maar liefst 5 opvouwbare taststokken levert, inclusief verzendkosten vanuit China.

In 2018 is het transport weer georganiseerd via de Kameroenese exporteur Nembot Pokam Samuel.

Op 7 maart 2018 arriveerden de 16 colli met leer- en hulpmiddelen die op 23 december 2017 in Nijkerk waren opgehaald. De 15 colli die 17 mei vertrokken, arriveerden eind juli. Ze werden gedistribueerd aan de blindengroepen door het land waarmee wij contact onderhouden, zoals ACFISA in de havenstad Douala en AMO te Njombé in de Littoral, de politieke hoofdstad Yaoundé in het centrum, CISPAM te Bafoussam, Bamenda en Buéa in het westen, MEWIC te Belo in het noordwesten, APHAVE te Ebolowa in het zuiden en GHANDIVAC te Elig Ngono.

Wij blijven op zoek naar specifieke hulpmiddelen, vooral brailleschrijfmachines, zelfs als daaraan iets mankeert; wij laten die repareren. Want ook andere blindenscholen door het land zitten er werkelijk  om te springen.

Evaluatiemissie

Om onze projecten te bezoeken reisde ik in 2018 weer naar Kameroen, ditmaal van 5-12 april, met het oog op het thuisfront. Wegens tijdgebrek konden we ditmaal alleen de blindengroepen in Douala, Yaoundé en Njombé bezoeken en de voor hen bestemde colli zelf meenemen. In Njombé bezocht ik het slakkenkweekproject. Het zogeheten ‘congomeat’ is daar als vleesvervanger een zeer gewild product. Kweek en verkoop verlopen goed. De missiepost daar houdt toezicht op de financiën, in samenspraak met het bestuur van de blindengroep AMO.

De mensen drongen erop aan dat ik voortaan weer minstens twee weken zou blijven om alle blindengroepen te kunnen bezoeken. Ik heb hen beloofd dat te doen.

Noodfonds

In een land als Kameroen waar alleen mensen met geld toegang hebben tot gezondheidszorg, kan met financiële steun het verschil worden gemaakt voor onze gemarginaliseerde confrères en –soeurs daar. In 2018 ontvingen we voor hen diverse grote donaties.

Voorlichtingsprojecten

Van 1 t/m 8 maart 2018 werd in Douala voor de 33e maal Internationale Vrouwendag gevierd. Activiteiten: causerie, voorlichting, excursie, expositie handarbeidproducten en voedingswaren, défilé en soirée. Hieraan droegen wij 100 000 F CFA/€152,45 bij.

Ook voor de internationale Dag van de Witte Stok op 15 oktober verstrekten we een bijdrage van

65 500 F CFA/€ 100,–. In de week rond deze dag is er in Douala geflyerd en zijn er in kerken lezingen gehouden over de betekenis van de blindenstok in het verkeer en de concrete situatie van blinden in de Kameroenese samenleving. Daar is ook gevraagd de handarbeid- en voedingsproducten van blinden af te nemen.

In de gemeente Njombé heeft de blindengroep AMO op 3 december de Internationale Dag van Gehandicapten herdacht met manifestaties en verkoop van handarbeidproducten. Dat leverde veel goodwill op bij de lokale autoriteiten. Ook aan deze dag droegen we 50 000 F CFA/€ 76,22 bij.

Sinds Fakkel 2000 actief is in Kameroen is de door ons geïmporteerde witte stok nu alom bekend als symbool van mobiliteit en volwaardigheid: Een handicap is niet langer te wijten aan hekserij of wraak van de voorouders, je mag er zijn, ook met ernstige visuele beperking.

Klimaateffecten

Op 7 november 2017 richtte een onvoorziene wervelstorm in de zeer arme plattelandsgemeente Njombé een ravage aan in de basisschool St. Jean. De leerlingen moesten toen onderwijs volgen in de blakerende zon. De pastoor van de missiepost legde mij de onhoudbare situatie voor. Dankzij genereuze bijdragen van drie donororganisaties die Fakkel 2000 dat jaar toch al hadden gesteund, konden drie klaslokalen worden hersteld. Dit spoorde de bisschop van Nkomgsamba aan het herstel van de vijf andere klaslokalen voor zijn rekening te nemen, ook al moest hij daarvoor wel een lening afsluiten.

Op 13 april, daags na mijn terugkeer, was het opnieuw prijs in Njombé. Een wervelstorm veroorzaakte veel schade aan woningen en gebouwen in slechte staat. Zo moest ook het dak van het verenigingsgebouw van de blindengroep eraan geloven. Ook daarvoor ontvingen wij een gift waaraan Wilde Ganzen een premie van 50% toekende. Zo kon het gebouw worden hersteld en extra verstevigd. Materialen die niet beschadigd waren, konden worden hergebruikt.

Publiciteit en fondswerving

In het eerste kwartaalblad 2018 van De stem van Grave stond een interview met Douala Emma cathérine die na het verlies van haar gezichtsvermogen door haar broer het huis was uitgezet, maar nu in haar basisbehoeften voorziet door verkoop van vruchtensappen. In 2011 logeerde ik ook bij haar.

Mijn evaluatiemissie leverde een interview op in ‘De stad Nijkerk’ van 25 april.

In de editie van mei van het gesproken maandblad ‘Moet je horen’ berichtten wij over de wederwaardigheden tijdens mijn evaluatiemissie in april, en in de decembereditie over de voortgang van het bouwproject.

De Kameroenese Ambassade nodigde Fakkel 2000 weer uit om in Den Haag de nationale feestdag van Kameroen bij te wonen, vanwege onze verdiensten voor het land. Ditmaal op 25 mei omdat in 2018 20 mei op pinksteren viel.

Op 13 juli namen we deel aan de Change the game academy van Wilde Ganzen, samenwerken met de lokale overheid en mobiliseren van de lokale bevolking.

Op 29 september namen we deel aan de jaarlijkse ontmoetingsdag van Partin, de branchevereniging voor particuliere initiatieven, kleine goede doelen die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking. Ons adagium: ‘Samen kunnen we meer, samen doen we meer.’

Onze website bevat een ANBI-pagina  met de door de belastingdienst gevraagde informatie, waaronder het beleidsplan 2018.

Sedert mei 2018 is de AVG van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze nieuwe privacywet geldt ook voor stichtingen als de onze. Daarom informeren wij u hoe we met uw naam en adresgegevens omgaan.

Indien u uw e-mail gegevens bij ons bekend heeft gemaakt, staan die bij het secretariaat in het email-bestand van de stichting. Zij zijn alleen in te zien door de secretaris

Om ons werk te kunnen voortzetten blijven donaties en giften onontbeerlijk. Wij danken al diegenen die ons zo trouw met hun jaarlijkse of periodieke giften blijven bemoedigen, soms met grote bedragen. Fakkel 2000 hanteert geen strijkstok en claimt ook geen directeurssalaris; ons bestuur werkt pro Deo. Om fiscale redenen worden functioneringskosten inclusief de kosten van mijn tweejaarlijkse evaluatiemissies wel gedeclareerd, maar vervolgens weer ruimschoots gedekt met giften en schenkingen vanuit ons bestuur. Daarom mogen wij de ANBI-status blijven voeren waarmee uw gift aan onze stichting Fakkel 2000 niet alleen voor 100% rendeert, maar ook fiscaal aftrekbaar blijft.

Voor een akte van schenking, voor minimaal 5 jaar, is sinds 2014 geen notaris meer nodig.

Voor de transparantie van onze bestedingen verwijzen wij naar het financiële jaarverslag 2018 met bijlage waarin de bestedingen in Kameroen nader worden gespecificeerd.

 Toekomstperspectief

Zoals wij meldden, wordt de bouw van onderwijscentrum CALISA nu eindelijk gerealiseerd.

In de toekomst ligt onze prioriteit bij onderwijs en opleiding, want kennis is macht.

Met kennis geef je mensen een hengel in handen om straks zelf te kunnen vissen.

Maar hoe kun je vissen als je wegens ziekte of honger niet de kracht hebt om een hengel vast te houden?

Daarom blijft naast een zakelijke aanpak, mededogen toch onze belangrijkste drijfveer.

Onze ambities zijn groter dan ons huidige budget. Het dekken van de lopende kosten voor onderwijs blijft een uitdaging waarvoor wij graag een beroep doen op uw goede hart.

Nijkerk, mei 2019,

Truus Jonker, secretaris

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*