Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Al ruim 20 jaar zet Fakkel 2000 zich met hart en hoofd in om aan jongeren zonder uitzicht de fakkel van hoop, daadkracht en solidariteit aan te reiken. Ons doel is de schrijnende armoede en marginalisatie van met name blinde kinderen en jongeren in Kameroen uit de wereld te helpen. Dit willen wij bereiken door het ontplooien van hun kwaliteiten en het scheppen van kansen. Zo willen wij hun een menswaardige en autonome toekomst bieden, in samenspraak met onze lokale partners die ieders concrete situatie kennen. Met uw steun gaf u ons werk handen, voeten en vleugels. Zo vormen wij samen een ketting van solidariteit waarin elke schakel onmisbaar is om onze doelen te realiseren.

Op 15 november 2019 herdacht Fakkel 2000 met dankbaarheid haar 20-jarig jubileum. Wij ontvingen toen veel hartverwarmende steun van organisaties en donateurs.

Onderwijs

Blinde kinderen die in Kameroen vaak nog verborgen worden gehouden, worden opgespoord en de ouders worden geïnformeerd over hun toekomst mogelijkheden. Na het aanleren van basisvaardigheden zoals braillelezen en –schrijven, blind tikken, stoklopen en sociale vaardigheden voor zelfredzaamheid, worden de leerlingen geïntegreerd in het middelbaar en hoger onderwijs, bijgestaan door een schoolbegeleider.

Op instigatie van onze dochterstichting Fakkel2000 Cameroun financierde onze stichting gedurende het schooljaar 2019-2020 de school- en examenkosten van veelbelovende  en sterk gemotiveerde leerlingen/studenten zonder familie of uit behoeftige gezinnen: 30 uit Douala, 12 uit Yaoundé en het Noordwesten en 4 uit Buàa, in het Zuidwesten. Ook voorzagen we ze van aangepaste leermiddelen, zoals goede tweedehands brailleleesregels, PC’s, laptops, brailleschrijfmachines en blindenstokken.

Voorts steunden wij de geïntegreerde blindenschool CISPAM in Bafoussam met leermiddelen en hulpgoederen. Dankzij een genereuze donatie op de valreep konden wij een budget toezeggen voor modernisering van 8 klaslokalen voor de kleuters.

Om de samenwerking met onze Kameroenese partners te kunnen voortzetten, blijft financiële steun onmisbaar. Want de vraag naar onderwijs neemt alleen maar toe door het groeiende besef dat ook deze kinderen straks een toekomst kunnen hebben. Zo noemen wij als voorbeeld van leerlingen/studenten die wij hebben gesteund: Jean Pascal Somb-Lingom, radiojournalist en vertaler; Lontem Edwin, systeemanalist; Floréal Adieme Serge Landry, doctoraat Geschiedenis, doceert aan Universiteit Yaoundé; Mbong Georges Cyrille, werkzaam bij de CRTV (Cameroun Radio et Télévision)

Onderwijscentrum CALISA

Ons hoofddoel sinds jaren is de bouw van een onderwijscentrum met internaat in de economische hoofdstad Douala. Kinderen en jongeren zullen daar tijdelijk verblijven om basiskennis en –vaardigheden te leren voor de overstap naar regulier onderwijs waar hun integratie wordt bevorderd. Totdat dit centrum gereed is, steunen wij nog het onderwijs in Douala-stad, in het Centre de la Jeunesse waarvan vooralsnog een gedeelte mocht blijven staan. De Christelijke Blindenbibliotheek te Ermelo maakte in november ook de laatste tranche van de CBB-jubileumactie 2012 over aan Wilde Ganzen die het bedrag van de actie zou vermeerderen met 50%.

Communicatie

Meermalen per week hebben wij contact met onze samenwerkingspartners in Kameroen. Dit is nodig om op spoedeisende situaties adequaat te kunnen reageren en om cultureel gerelateerde miscommunicatie te voorkomen en corruptie uit te sluiten.

Maandelijks wordt schriftelijk verantwoording afgelegd van de uitgaven die met onze toestemming gedaan zijn.

Tijdens mijn zelfbetaalde tweejaarlijkse evaluatiemissies bivakkeer ik altijd bij de doelgroep zelf om hun concrete leefsituatie aan den lijve te ervaren en om onze projecten te bezoeken.

Containertransporten

Van stichting Derdehands te Apeldoorn die belangeloos levert aan ideële stichtingen, hebben we weer een grote hoeveelheid goede zomerkleding en –schoenen, mooie portable radio’s, strijkijzers en andere nuttige spullen gekregen. Via kringloopwinkels, met name Dorcas in Nijkerk, betrokken we andere welkome goederen. Ook blinden en slechtzienden in Nederland lieten zich in 2019 weer niet onbetuigd. Zo voorzag Viola van Lier ons van een grote hoeveelheid welkome spullen, waaronder veel aangepast speelgoed. Van lieve mensen in Nijkerk ontvingen we zakken met nog goede kleding en schoenen. Alles wordt gesorteerd en de kleding wordt gecomprimeerd verpakt in grote vacuümzakken die daar ook weer bruikbaar zijn. Winterkleding en -jassen hebben we geschonken aan stichtingen die zich inzetten voor Irak en voor Syrië. In 2019 werden er twee transporten georganiseerd via de Kameroenese importeur Pokam Samuel die goed bekend staat. Het eerste werd op 14 februari bij ons aan huis opgehaald en bestond uit 39 colli waaronder 22 bananendozen:

4 met elk 2 brailleschrijfmachines, 1 PC en  4 brailleleesregels, 2 met radio’s voor informatievoorziening, 2 met taststokken, 4 met keukengerei zoals grote kook- en steelpannen en waterkokers voor het nieuwe centrum; 10 met dames-, heren- en kinderschoenen, 6 grotere dozen: 3 met radio’s, 1 met educatief speelgoed en 2 met linnengoed; 10 koffers, 8 met mooie heren- en dameskleding en 2 met kinderkleding. Tevens een mooie elektrische rolstoel die leverancier Meyra in Nijkerk gratis ter beschikking stelde voor Basile Muza wiens oude rolstoel versleten was. Hij was de koning te rijk, want in Kameroen zijn die onbetaalbaar.

Wel heeft hij de extra verzendkosten ad € 250,– vergoed nadat het transport medio april bij de blindenorganisatie arriveerde.Het tweede transport werd op 2 december opgehaald en telde 45 colli, waaronder 16 koffers : 13 met danes- en herenkleding, 1 met linnengoed, 1 met kinderkleding en 1 met babykleding ; 18 bananendozen : 7 met o.a. 10 brailleschrijfmachines, 6 beeldschermen, 40 Ambutech opvouwbare taststokken, 90 Chinese taststokken, 15 kilo braillepapier, vochtvreij verpakt, tekenpapier voor blinden warbij de lijnen in reliëf voelbaar zijn, denk aan plattegronden, en een grote hoeveelheid zonnebrillen tegen fel licht en ter camouflage; 2 met educatief speelgoed, 1 met keukengerei en 5 strijkijzers voor het nieuwe centrum, 8 met dames-, heren- en kinderschoenen,11 grote dozen : 2 met educatief speelgoed, waaronder veel lego, 6 met degelijke geavanceerde PC’s, en 1 grote doos met o.a. uitgebreid keyboard voor het nieuwe centrum, 2 staafventilators en een beeldscherm. Dit tweede transport arriveerde al op 30 januari 2020.

De goederen zijn gedistribueerd aan de blindenorganisaties en gelegaliseerde groepen door het land waarmee wij contact onderhouden, zoals ACFISA in de havenstad Douala en AMO te Njombé in de Littoral, Yaoundé, de politieke hoofdstad en GHANDIVAC in de plattelandsgemeente Elig Ngono. De grote geïntegreerde school CISPAM in Bafoussam, Bamenda en Buéa in het westen, MEWIC te Belo in het noordwesten, APHAVE te Ebolowa in het zuiden en EPHA te Bertoua, in het oosten van Kameroen.

Wij blijven op zoek naar specifieke hulpmiddelen, vooral brailleschrijfmachines, zelfs als daaraan iets mankeert; wij laten die repareren. Want ook andere blindenscholen door het land zitten er werkelijk  om te springen. Vanuit  Douala betrokken wij 50 brailleschrijfleitjes met prikpen, en voor rekenonderwijs 30 kubembakken en 15 zakjes kubenblokjes.

Noodfonds

In een land als Kameroen waar alleen mensen met geld toegang hebben tot gezondheidszorg, kan met financiële steun het verschil worden gemaakt voor onze gemarginaliseerde confrères en –soeurs daar. In 2019 ontvingen we voor hen diverse donaties, o.a. voor 6 blinden en zeer slechtzienden in Njombé in uitzichtloze situaties.

Voorlichtingsprojecten

Van 1 t/m 8 maart 2019 werd in Douala voor de 33e maal Internationale Vrouwendag gevierd. Activiteiten: causerie, voorlichting, excursie, expositie handarbeidproducten en voedingswaren, défilé en soirée. Hieraan droegen wij 100 000 F CFA/€152,45 bij.

Ook voor de internationale Dag van de Witte Stok op 15 oktober verstrekten we een bijdrage van 65 500 F CFA/€ 100,–. In de week rond deze dag is er in Douala geflyerd en zijn er in kerken lezingen gehouden over de betekenis van de blindenstok in het verkeer en de concrete situatie van blinden in de Kameroenese samenleving. Daar is ook gevraagd de handarbeid- en voedingsproducten van blinden af te nemen.

In de gemeente Njombé heeft de blindengroep AMO op 3 december de Internationale Dag van Gehandicapten herdacht met manifestaties en verkoop van handarbeidproducten. Dat leverde veel goodwill op bij de lokale autoriteiten. Ook aan deze dag droegen we 50 000 F CFA/€ 76,22 bij.

Publiciteit en fondswerving

In de decembereditie van het gesproken maandblad ‘Moet je horen’ berichtten wij over ons 20-jarig jubileum.

Ook in 2019 ontvingen wij van de Kameroenese Ambassade een uitnodiging om op 24 mei in Den Haag de nationale feestdag van Kameroen bij te wonen, vanwege onze verdiensten voor het land. Helaas was ons dagelijks bestuur ditmaal verhinderd.

Op 28 september namen we deel aan de jaarlijkse ontmoetingsdag van Partin, de branchevereniging voor particuliere initiatieven, kleine goede doelen die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking. Hun adagium: ‘Samen kunnen we meer, samen doen we meer.’

Op 31 oktober nam Fakkel 2000 bij Wilde Ganzen deel aan de themamiddag Linking & Learning rond de doelgroep Mensen Met een Beperking (MMB).

Onze website bevat een ANBI-pagina  met de door de belastingdienst gevraagde informatie, waaronder het beleidsplan 2019. Voor een akte van schenking, voor minimaal 5 jaar, is sinds 2014 geen notaris meer nodig.

Voor de transparantie van onze bestedingen verwijzen wij naar het financiële jaarverslag 2018 met bijlage waarin de bestedingen in Kameroen nader worden gespecificeerd. Onze jaarrekening staat op portaal Partin.

Toekomstperspectief

Zoals wij meldden, wordt de bouw van onderwijscentrum CALISA na alle voetangels en klemmen nu eindelijk voltooid. Aanvankelijk was het de bedoeling komend najaar bij de opening, in het nieuwe schoolseizoen, aanwezig te zijn, maar of dat met de huidige reisbeperkingen mogelijk zal zijn, is nog de vraag. In de toekomst ligt onze prioriteit bij onderwijs en opleiding, want kennis is macht. Met kennis geef je mensen een hengel in handen om straks zelf te kunnen vissen. Maar hoe kun je vissen als je wegens ziekte of honger niet de kracht hebt om een hengel vast te houden?

Daarom blijft naast een zakelijke aanpak, mededogen toch onze belangrijkste drijfveer.

Zie voor de voortgang van de bouw van de school een visueel overzicht in onderstaand PDF bestand.

Onze ambities zijn groter dan ons huidige budget. Het dekken van de lopende kosten voor onderwijs blijft een uitdaging waarvoor wij graag een beroep doen op uw goede hart.

Nijkerk, juni 2020,

Truus Jonker, secretaris.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*