Eindejaarsrapportage 2015

Fakkel 2000

Steunfonds t.b.v. blindenorganisaties in Kameroen en buurlanden

Secretariaat:

Duifhuis 5, 3862 JD Nijkerk – Nederland

Tel. 033-2453705, email truus.jonker2000@gmail.com

Rabobank NL67RABO3490624068

Inschrijving KvK 32076856, ANBI-gecertificeerd

Website: www.fakkel2000.nl

Eindejaarsrapportage 2015

Geachte donateurs, lieve mensen,

Nu het jaar ten einde loopt, willen we jullie weer even bijpraten over de laatste ontwikkelingen, sinds onze jaarstukken van eind maart en het verslag van mijn evaluatiemissie, medio april.

Sinds juli jl. hebben wij een nieuwe penningmeester, Frans Davelaar, 43 jaar. Hij studeerde bedrijfskunde en was werkzaam als management consultant. Vervolgens werkte hij gedurende negen jaar in Oost-Afrika voor het versterken van lokale organisaties en het opzetten van programma’s. Momenteel is hij werkzaam als programma-adviseur Afrika bij de organisatie Mensen met een Missie in Den Haag. Met zijn komst is ons bestuur verder verjongd.

Via het donatieformulier op onze vernieuwde website kan men nu ook eenvoudig doneren.

Vanwege onze verdiensten voor het land nodigde de Kameroenese Ambassade ons uit om op 20 mei jl. in Den Haag hun nationale feestdag mee te vieren en daar ook te netwerken.

Op 28 november jl. nam ik weer deel aan de drukbezochte PARTIN-dag voor Particuliere Initiatieven. PARTIN kreeg dit jaar de status van vereniging.

Onze dochterstichting Fakkel 2000 Cameroun is na ruim twee jaar touwtrekken met de Kameroenese overheid nu dan eindelijk officieel geregistreerd. Dit betekent dat we een betere basis hebben voor onze activiteiten in Kameroen.

Sinds dit jaar selecteert  het bestuur van Fakkel2000Cameroun, dat rechtstreeks contact heeft met de doelgroep zelf, de meest kansrijke projectaanvragen en mailt ons die toe. Zodra daarvoor de middelen zijn, kunnen we daadkrachtige blinden in Kameroen dan een kans geven. Het gaat dan wel om microkredieten die binnen de looptijd van een jaar moeten worden terugbetaald, waarmee dan weer andere projecten kunnen worden uitgevoerd.

Op instigatie van de dochterstichting financierden we ook het onderwijs voor veelbelovende leerlingen en studenten door het land die het moeten stellen zonder steun van familie. Het betreft de havenstad Douala, Bafoussam, Buéa in het Zuidwesten, het centraal gelegen Yaoundé en ook enkele kandidaten in het Noordwesten van Kameroen. Door dit jong talent ontplooiingskansen te bieden, hopen wij dat de Kameroenese overheid zich  aangesproken zal voelen zelf een actiever gehandicaptenbeleid te propageren.

Teneinde voor het onderwijscentrum CALISA in Douala de ondersteuningsmogelijkheden van de operationele kosten te bezien, heeft Fakkel2000Cameroun eind vorig jaar een onderhoud gehad met het Liliane fonds te Bamenda.

Tegelijk hebben we in de loop van dit jaar geconstateerd dat bij de bouw van een nieuw centrum op het terrein dat in juli 2013 is aangekocht, de nodige bezwaren zijn gerezen. Zo zal de locatie hogere operationele kosten opleveren dan initieel was voorzien. De bereikbaarheid vormt vooralsnog een probleem  omdat de expansie van de stad richting de locatie in de nieuw te exploiteren wijk trager verloopt dan voorzien was. Als we op die locatie zouden beginnen, zouden de leerlingen daarmee een hogere eigen bijdrage moeten betalen, hetzij voor vervoer, hetzij voor overnachtingsfaciliteiten.

Het huidige bestuur van blindenorganisatie ACFISA is zeer gemotiveerd en capabel in het dagelijks management van een centrum voor onderwijs en scholing aan `leerlingen met ernstige visuele beperking en heeft daarin sinds 1994 een naam opgebouwd.

Tijdens de ontwikkeling van het project constateerden we niettemin dat de kennis inzake het bouwen van een centrum met internaat en het overzien van de financiële consequenties ontoereikend zijn. Gezien de beperkte financiële draagkracht van Fakkel 2000 zien we hier risico’s, mede omdat zulke bouwprojecten vaak de originele begrotingen overstijgen en we niet de financiële ruimte hebben om een dergelijk risico te compenseren.

Gezien de slechte bereikbaarheid en de verwachting dat dit nog geruime tijd zo zal blijven, bestaat tevens het risico dat de gekozen locatie vooralsnog niet toegankelijk zal zijn voor de huidige leerlingen, vaak zonder steun van familie, die veelal ook gebruik maken van andere onderwijsfaciliteiten in de stad. Door de grote afstand zou deze samenwerking met reguliere opleidingen verbroken kunnen worden, terwijl we die ook voor nieuwe leerlingen juist graag zouden continueren. De huidige onderwijslocatie in Douala-stad, tot dan toe beschikbaar gesteld door het Centre de la jeunesse in de wijk Newbell, zal binnenkort worden opgeheven.

Op basis van deze zaken hebben we als bestuur de opties heroverwogen. Ons voorstel gaat nu uit naar aankoop van een geschikte locatie in Douala-stad die beter bereikbaar zal zijn voor leerlingen en personeel. In dit scenario hebben we geen zorgen over de bouw zelf en daarbij blijft ons doel, blindenonderwijs in Douala, gehandhaafd en hebben we voor de jubileumactie van de CBB in Ermelo toch een blijvend aandenken gerealiseerd.

Barrières zijn er om te overwinnen, ze tasten onze gezamenlijke drive voor terzake kundig en voor ieder toegankelijk blindenonderwijs in Douala niet aan. Het bouwterrein in de nieuw te exploiteren wijk `kan dan als investering in de toekomst dienen; speculanten kopen daar momenteel overal terreinen op. Alle kosten tot nog toe zijn door Fakkel 2000 betaald, waarmee het ingezamelde bedrag voor centrum CALISA nog in zijn geheel op de bankrekening van Wilde Ganzen geparkeerd staat.

Ons grote containertransport van leermiddelen en hulpgoederen dat op 20 september scheep ging, is op 26 november door de douane in Douala vrijgegeven. Daarna konden de 63 colli worden overgedragen aan Fakkel2000Cameroun die het nog vóór de kerst zal verdelen onder de organisaties en scholen van blinden door het land waarmee wij samenwerken. We noemen Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, Buéa, Ebolowa, Elig Ngono, Njombé en Bertoua.

Rest mij tenslotte jullie te danken voor jullie solidariteit met ons werk en jullie inspirerende kerstdagen toe te wensen en een 2016 in gezondheid, voorspoed en vrede.

Truus Jonker, secretaris