Jaarverslag 2017 Fakkel 2000

Jaarverslag 2017

 Al meer dan 18 jaar zet Fakkel 2000 zich met hart en hoofd in om aan jongeren zonder uitzicht de fakkel van hoop, daadkracht en solidariteit aan te reiken. Ons doel is de schrijnende armoede en marginalisatie van met name blinde kinderen en jongeren in Kameroen uit de wereld te helpen. Dit willen wij bereiken door het opdelven van hun kwaliteiten en het scheppen van kansen. Zo willen wij hun een menswaardige en autonome toekomst bieden, in samenspraak met onze lokale partners die ieders concrete situatie kennen.

Met uw steun gaf u ons werk handen, voeten en vleugels. Zo vormen wij samen een ketting van solidariteit waarin elke schakel onmisbaar is om onze doelen te realiseren.

Ons hoofddoel sinds jaren is de bouw van een onderwijscentrum met internaat in de economische hoofdstad Douala. Kinderen en jongeren verblijven daar tijdelijk om basiskennis en –vaardigheden te leren voor de overstap naar regulier onderwijs.

Bestuur

Sharon van der Borden, sedert februari 2014 onze voorzitter, is in juli 2017 getrouwd en verhuisd naar Delft. Zij heeft het stokje overgedragen aan Déogratias Twagirayezu (1955) die inmiddels de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij toonde zich sinds lang betrokken bij ons ontwikkelingsproject. In Rwanda was hij jarenlang als longarts verbonden aan het universiteitsziekenhuis in de politieke hoofdstad Kigali. In 1999 vluchtte hij naar Nederland omdat iemand die zijn functie ambieerde, hem valselijk beschuldigd had van subversieve politieke activiteiten, waarmee hij gezocht werd.

Onze penningmeester Frans Davelaar was na zijn studie bedrijfskunde werkzaam als management consultant. Vervolgens werkte hij gedurende negen jaar in Oost-Afrika voor het versterken van lokale organisaties en het opzetten van programma’s. Daarna ging hij als programma-adviseur Afrika werken bij de organisatie Mensen met een Missie in Den Haag. Onze Kameroenese adviseur, Colince Kouwa, beoordeelt de doelmatigheid van hulpgoederen en assisteert bij diplomatieke correspondentie met Kameroenese overheden.

Communicatie

Meermalen per week hebben wij contact met onze samenwerkingspartners in Kameroen. Dit is nodig om op spoedeisende situaties adequaat te kunnen reageren en om cultureel gerelateerde miscommunicatie te voorkomen en corruptie uit te sluiten. Maandelijks wordt schriftelijk verantwoording afgelegd van de uitgaven die met onze toestemming gedaan zijn. Sinds onze dochterstichting Fakkel 2000 Cameroun in mei 2014 officieel geregistreerd is, hebben we een betere basis voor onze activiteiten in Kameroen.

In 2016 besloot haar bestuur, dat rechtstreeks contact heeft met de doelgroep zelf, met de leningen voor inkomengenererende microprojecten pas op de plaats te maken, omdat de beheerders moeite hebben met het terugbetalen binnen de gestelde termijn. Ze zijn wel van goede wil, maar de Afrikaanse realiteit is weerbarstig. Vooralsnog wordt prioriteit gegeven aan gemeenschappelijke projecten omdat daarin de leden verantwoordelijk zijn voor elkaar. We noemen het slakkenkweekproject in de zeer arme plattelandsgemeente Njombé.Het zogeheten ‘congomeat’ is daar als vleesvervanger een zeer gewild product. Kweek en verkoop verlopen goed. De missiepost daar houdt toezicht op de financiën, in samenspraak met het bestuur van de blindengroep AMO.Voorzitter Mbang Emmanuel werd geselecteerd om op 11 november deel te nemen aan de reguliere competitie handarbeid in Kongsamba.

Op instigatie van de dochterstichting financierden we ook het onderwijs voor 61 veelbelovende leerlingen en studenten door het land die het moeten stellen zonder steun van familie, zoals in de havenstad Douala, Bafoussam, Buéa in het Zuidwesten, het centraal gelegen Yaoundé en ook voor enkele kandidaten in het Noordwesten van Kameroen. Door dit jong talent ontplooiingskansen te bieden, hopen wij dat de Kameroenese overheid zich  aangesproken zal voelen zelf een actiever gehandicaptenbeleid te propageren.

Onderwijsproject CALISA

Stichting Wilde Ganzen moest op 21 januari 2016 besluiten onze aanvankelijke projectaanvraag op te schorten, maar wel met de toezegging dat de meerwaardepremie alsnog zou gelden voor een nieuwe aanvraag door een sterkere samenwerkingspartner.  Op 10 februari 2016 besloten wij op advies van de directeur van de Christelijke Blindenbibliotheek te Ermelo de jubileumopbrengst ad € 42.121,33 tot nader order te parkeren bij Stichting Vrienden van de CBB, waar het bedrag veilig zou staan.

Zoals wij eerder meldden, zijn blindenorganisatie ACFISA in Douala en wij een tripartite samenwerkingsovereenkomst aangegaan met CAFRAD, een initiatief van de Evangelische Kerk in Kameroen. De naam staat voor Centrum voor groepswerk, vorming, research en hulp aan ontwikkeling van gemarginaliseerde groepen van vrouwen, straatkinderen en gehandicapten. CAFRAD is daarin al meer dan 50 jaar actief in Kameroen. Zo organiseert ze ook sinds lang voorlichtingsactiviteiten samen met blindenorganisatie ACFISA in Douala. CAFRAD staat als structuur goed bekend vanwege haar deskundigheid en daadkracht en werkt ook samen met buitenlandse partners, zoals Kerk in actie in Nederland en Brot für die Welt in Duitsland. De algemeen coördinator, Ds. Djiokou Sadrack, diende op 23 maart 2017 bij Wilde Ganzen een nieuwe aanvraag in voor het onderwijsproject CALISA, dat dan wel eigendom zou blijven van de blindenorganisatie. Na zorgvuldige beoordeling kon Wilde Ganzen op 15 juni d.a.v. hiervoor alsnog groen licht geven. Wij hebben daarop de opbrengst van de inzamelingsacties die Wilde Ganzen en PKN Nieuwerkerk ons zolang hadden toevertrouwd, meteen teruggestort naar Wilde Ganzen. Van het voor de bouw beschikbare bedrag ad € 109.170,– is de eerste tranche overgemaakt, zodat met de bouw kon worden begonnen.

Intussen ontvingen wij veel hartverwarmende steun van organisaties en donateurs. De stichting Vrienden van de CBB heeft de geparkeerde jubileumopbrengst tot dusver nog niet overgemaakt. Onze penningmeester is met hen in overleg, in het vertrouwen dat het toch niet hun bedoeling kan zijn de bouw op te houden, juist nu in het droge seizoen ononderbroken kan worden doorgewerkt. Want het was ons streven dat het project in 2018 zover gevorderd zou zijn dat het komende schooljaar van daaruit van start kon gaan.

De ceremonie van de eerstesteenlegging, uitgesteld vanwege de overvloedige regenval in de zomermaanden, vond uiteindelijk plaats op 24 januari jl. Toen waren de fundamenten gelegd en stonden de muren van klaslokalen, sanitair, eetzaal en keuken overeind. Architect Amoué Emmanuel en bouwkundige/aannemer Ndjokoua Samuel die deel uitmaken van het technisch bestuur van blindenorganisatie ACFISA, leidden de blinden rond. Nadat Ds. Sadrack de zegen had gevraagd over het toekomstige centrum was er een aperitief, gevolgd door zang en dans.

Het Centre de la Jeunesse in Douala-stad, dat totnogtoe ook onderdak bood aan de blindenorganisatie ACFISA, stond op de nominatie om afgebroken te worden vanwege saneringswerkzaamheden van de lokale overheid. Na overleg waren de autoriteiten niettemin bereid een deel vooralsnog ongemoeid te laten totdat de nieuwe locatie klaar zou zijn. Wel moesten er nadien herstelwerkzaamheden worden verricht.

 Containertransporten

Van kringloopwinkel Derdehands te Apeldoorn die belangeloos levert aan ideële stichtingen, hebben we weer een grote hoeveelheid goede zomerkleding en –schoenen, mooie portable radio’s, strijkijzers en andere nuttige spullen gekregen. Via andere kringloopwinkels, met name Dorcas in Nijkerk, betrokken we andere welkome goederen. In 2017 zijn er twee transporten georganiseerd via de Kameroenese exporteur Nembot Pokam Samuel. In maart 2017 werd hij door de lokale autoriteiten gedecoreerd vanwege zijn goede samenwerking met de douane in Douala gedurende 15 jaar. Op 25 augustus werden er 57 colli opgehaald met leer- en hulpmiddelen. Die kwamen medio november in de haven van Douala aan, maar omdat vanwege terreurgroep Boko Haram alle containers extra op wapens moesten worden gecontroleerd, werd de zending pas op 25 november vrijgegeven. Gelukkig kon toen alles vóór de kerst nog worden gedistribueerd aan de blindengroepen door het land waarmee wij contact onderhouden, zoals ACFISA in de havenstad Douala en AMO te Njombé in de Littoral, de politieke hoofdstad Yaoundé in het centrum, CISPAM te Bafoussam, Bamenda en Buéa in het westen, MEWIC te Belo in het noordwesten, APHAVE te Ebolowa in het zuiden, GHANDIVAC te Elig Ngono en CFOJAB te Bertoua in oost-Kameroen.

Op 22 december vertrok nog een kleiner transport van 16 colli. Het plan was daarbij ook een honderdtal blindenstokken te voegen die op 18 november bij Ambutech in Canada waren besteld, maar die arriveerden te laat. Ik zal ze in mijn bagage meenemen wanneer ik in april weer naar Kameroen vertrek. Tijdens mijn bezoek aan de blindengroepen kunnen ze dan samen met de dan aangekomen tweede zending worden gedistribueerd. Inmiddels heeft al wel een aantal stokken de weg gevonden naar zes ouderen in Suriname, zes leerlingen in Tsjaad en twee visueel gehandicapte asielzoekers die moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Wij zijn bereid ook collega-stichtingen te laten meeprofiteren van de gunstige inkoopprijs die wij bij Ambutech in Canada wegens grootafname hebben kunnen bedingen. Wij blijven op zoek naar hulpmiddelen voor blinden, vooral brailleschrijfmachines, zelfs als daaraan iets mankeert; wij laten die repareren. Want ook andere blindenscholen door het land zitten er werkelijk  om te springen.

 

Voorlichtingsprojecten

Van 1 t/m 8 maart 2016 werd in Douala voor de 32e maal Internationale Vrouwendag gevierd. Activiteiten: causerie, voorlichting, excursie, expositie handarbeidproducten en voedingswaren, défilé en soirée. Hieraan droegen wij 50 000 F CFA/€76,33 bij. Ook voor de internationale Dag van de Witte Stok op 15 oktober verstrekten we een bijdrage van 65 500 F CFA/€ 100,–. In de week rond deze dag is er in Douala geflyerd en zijn er in kerken lezingen gehouden over de betekenis van de blindenstok in het verkeer en de concrete situatie van blinden in de Kameroenese samenleving. Daar is ook gevraagd de handarbeid- en voedingsproducten van blinden af te nemen. In de plattelandsgemeente Njombé heeft de blindengroep AMO op 3 december de Internationale Dag van Gehandicapten herdacht met manifestaties en verkoop van handarbeidproducten. Dat leverde veel goodwill op bij de lokale autoriteiten. Ook aan deze dag droegen we € 76,33 bij. Sinds Fakkel 2000 actief is in Kameroen is de door ons geïmporteerde witte stok nu alom bekend als symbool van mobiliteit en volwaardigheid: Een handicap is niet langer te wijten aan hekserij of wraak van de voorouders, je mag er zijn, ook als blinde of zeer slechtziende.

Publiciteit en fondswerving

In het gesproken maandblad ‘Moet je horen’, editie juli-augustus en januari 2018 die al eind december uitkwam, berichtten wij ook over ons werk. In november adverteerden we in Voor nu en later, het blad over schenken, erven en nalaten, 2 x per jaar, oplage 50 000. Op 30 september nam Fakkel 2000 deel aan de jaarlijkse ontmoetingsdag Partin-Mondial in Apeldoorn. PartIn is de branchevereniging voor particuliere initiatieven, kleine goede doelen die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking. Mondial bestond toen 20 jaar. Ons adagium: ‘Samen kunnen we meer, samen doen we meer.’ In 2017 vierde Wilde Ganzen haar 60-jarig bestaan met het op de kaart zetten van het belang van armoedebestrijding via kleine en lokale projecten. Op 22 november waren wij aanwezig tijdens haar symposium waar Ontwikkelingsdeskundige Sara Kinsbergen van de Radboud Universiteit haar onderzoeksrapport presenteerde over de effectiviteit van KPA, kleine particuliere initiatieven. Onze website bevat een ANBI-pagina  met de door de belastingdienst gevraagde informatie, waaronder het beleidsplan 2018.

Om ons werk te kunnen voortzetten blijven donaties en giften onontbeerlijk. Wij danken al diegenen die ons zo trouw met hun jaarlijkse of periodieke giften blijven bemoedigen, soms met grote bedragen. Zo ontvingen wij een legaat en de opbrengst  van een inzamelingsactie ter gelegenheid van een kroonjaar.

Fakkel 2000 hanteert geen strijkstok en claimt ook geen directeurssalaris; ons bestuur werkt pro Deo. Om fiscale redenen worden functioneringskosten inclusief de kosten van mijn tweejaarlijkse evaluatiemissies wel gedeclareerd, maar vervolgens weer volledig gedekt met giften en schenkingen vanuit ons bestuur. Daarom mogen wij de ANBI-status blijven voeren waarmee uw gift aan onze stichting Fakkel 2000 fiscaal aftrekbaar blijft. Voor een akte van schenking, voor minimaal 5 jaar, is sinds 2014 geen notaris meer nodig. Voor de transparantie van onze bestedingen verwijzen wij naar het gedetailleerde financiële jaarverslag 2016 op de Goede Doelen-site van Kennisbank Filantropie.

Toekomstperspectief

In de toekomst ligt onze prioriteit bij onderwijs en opleiding, want kennis is macht. Met kennis geef je mensen een hengel in handen om straks zelf te kunnen vissen. Maar hoe kun je vissen als je wegens ziekte of honger niet de kracht hebt om een hengel vast te houden? Daarom blijft naast een zakelijke aanpak, mededogen toch onze belangrijkste drijfveer.

Zoals wij meldden, wordt de bouw van onderwijscentrum CALISA, waarvoor Wilde Ganzen te Hilversum en de Christelijke Blindenbibliotheek te Ermelo in 2012 een actie startten, nu eindelijk gerealiseerd. Op  de aanmerking van het CBB-bestuur dat het allemaal wel heel lang heeft geduurd, kunnen we antwoorden dat we alle mogelijkheden en risico’s in steeds wijzigende constellaties zorgvuldig moesten overwegen om de ons toevertrouwde gelden effectief te besteden. In de Kameroenese cultuur vol voetangels en klemmen is dat geen sinecure. Maar onze gezamenlijke drive om dit onderwijscentrum tot een succes te maken, werpt nu toch vruchten af.

Momenteel ligt de bouw stil bij gebrek aan middelen. Wij vroegen het CBB-bestuur haar actieresultaat ad € 42.121,33 nu dan eindelijk aan Wilde Ganzen toe te vertrouwen, opdat na overmaking van de volgende tranche naar Kameroen de bouwwerkzaamheden kunnen worden hervat.

In april vertrek ik zelf weer naar Kameroen om met eigen handen de vorderingen te bekijken, onze andere projecten te bezoeken en om er de concrete realiteit van onze confrères en –soeurs aan den lijve te ervaren.

Nijkerk, februari 2018,

Truus Jonker, secretaris