Eindejaarsrapportage 2021

Eindejaarsrapportage 2021

Verlate eindejaarsrapportage 2021

Met dank voor uw soms al jarenlange steun, hierbij alsnog onze eindejaarsrapportage 2021. Niet ons bestuur, maar mijn PC had corona opgelopen waarmee het hele mailadresbestand naar de Cloud is gegaan en niet meer naar beneden kwam anders dan als regen.

Nu is het eindelijk dan zover: de bouw van het onderwijscentrum CALISA in Douala is klaar. Er moet hier en daar nog wel wat worden afgewerkt, maar dat vormt in een land als Kameroen geen beletsel.

Medio december jl. heeft René Mynkong tijdens zijn verblijf in Kameroen ook het centrum bezocht en ons beschreven hoe alles eruit ziet. Zo kan de ruime eetzaal ook gebruikt worden voor vergaderingen en voor feestelijke activiteiten.

Het Molenaar’s Kinderfonds betaalde de inrichting van de klaslokalen en de Hofstee stichting de slaapzalen voor interne leerlingen.

Voor hun voedingskosten hebben wij een verzoek ingediend bij de lokale humanitaire organisatie CRS (Catholic Relief Services) en bij PAM (Programme Alimentaire Mondiale), beide gevestigd in de hoofdstad Yaoundé.

Vanwege de corona laat het land momenteel geen buitenlanders toe, tenzij die eenheel strikte reden hebben, zoals diplomaten. Maar de officiële opening van het onderwijscentrum wil ik natuurlijk wel graag bijwonen, en daarbij herinneren aan het jubileumgeschenk van de CBB (Christelijke bibliotheek voor aangepaste lectuur en informatie) en de meerwaarde-actie van de stichting Wilde Ganzen, zonder welke dit project nooit gerealiseerd had kunnen worden.

Ook zullen dan de Kameroense autoriteiten worden uitgenodigd, met de bedoeling dat zij dan de salariskosten van het personeel voor hun rekening nemen, zoals te doen gebruikelijk in Afrikaanse landen wanneer een buitenlandse donor een humanitair project heeft gerealiseerd.

Want het is ons streven dat, mochten wij ons werk in de toekomst onverhoopt niet meer kunnen voortzetten, het onderwijscentrum CALISA kan voortbestaan.

De documentaire van 12 september jl. “Nooit meer zien” staat nog steeds online, te bekijken via https://www.npostart.nl/jacobine--. Daarop is het ophalen van het transport van februari 2021 te zien.

Daarop besloot een voormalig onderwijzeres van 83 jaar ons voortaan maandelijks te steunen met een bedrag van € 100,– omdat het opdoen van kennis en vaardigheden perspectief biedt op een zinvolle toekomst, maar ook omdat het bestuur van Fakkel 2000 pro Deo werkt.

En onze trouwe donateur en voortrekker van blindenemancipatie Jacob Wieringa die op 96-jarige leeftijd overleed, liet onze stichting een legaat na van maar liefst € 6.000,–.

Ons jaarlijkse containertransport van leer- en hulpmiddelen is op 22 januari jl. in alle vroegte opgehaald, en bestond uit 42 bananendozen met o.a. Perkins brailleschrijfmachines, brailleleesregels, reglettes/brailleschrijfleitjes, draagbare radio’s voor informatievoorziening, monitoren en een partij Ambutech opvouwbare taststokken, betaald door de Haella stichting, dozen met dames-, heren- en kinderschoenen, educatief kinderspeelgoed en 25 loodzware koffers met vacüumverpakte kleding en linnengoed. Van Stichting Derdehands e Apeldoorn en van Viola van Lier hadden we daarvoor veel waardevolle spullen ontvangen.

Omdat de kosten van containertransport sedert vorig jaar aanzienlijk zijn gestegen, zijn twee Afrikaanse vrijwilligers meegereden naar de haven van Antwerpen om het transport te begeleiden en scherp te onderhandelen over de prijs, en met succes.

Inmiddels heeft de KSBS, de Katholieke Stichting Blinden en Slechtzienden te Grave, de transportkosten voor haar rekening genomen.

Wij zijn weer naarstig op zoek naar Perkins braillemachines, ook als ze het niet meer doen. Ze worden vóór verzending gecontroleerd en vakkundig gerepareerd.

Onze actie voor Corona-overlevingspakketten loopt nog steeds door. Ze zijn bedoeld voor de ruim 200 geselecteerde blinden en zeer slechtzienden zonder steun van familie en zonder verdere inkomstenbron. Maar vanwege de economische malaise, zoals Robert Eyaman mij vandaag nog mailde, zijn de prijzen van voedingswaren zoals rijst, pinda’s, bonen, vlees en vis gestegen zoals nooit tevoren en bijna verdubbeld.

Dankzij de basisvoecding kunnen  degenen die er het ergst aan toe waren, nu toch in leven blijven. Ze beschouwen onze hulp als een wonder en drukten me op het hart hun diepe dankbaarheid over te brengen aan iedereen die zijn medeleven omgezet heeft in concrete daden. En daarbij noemen we niet alleen de Haella stichting die deze actie zowel in 2020 als in 2021 steunde, maar ook Ferdinand Wopereis uit onze kerk die tegelijk met zijn verjaardag ook het overlijden van zijn vrouw herdacht en daarbij aan de genodigden een bijdrage vroeg voor onze actie. Dit initiatief bracht een bedrag bijeen van maar liefst € 397,50.

In dit bestek zijn niet alle stichtingen genoemd die ons werk mogelijk hebben gemaakt omdat de meeste donoren liever anoniem willen blijven.

Rest ons nog u vast een prachtig voorjaar toe te wensen, in goede gezondheid en met veel inspiratie.

Nijkerk, 7 februari 2022,

Mede namens ons bestuur,

Truus Jonker, secretaris.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*