Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Al sedert 1999 werken wij samen met onze ervaringsdeskundige partners in Kameroen. Als blinden zetten wij ons Met hart en hoofd in om met name kinderen en jongeren zonder uitzicht de fakkel van hoop, daadkracht en solidariteit aan te reiken. Ons doel is hun schrijnende armoede en marginalisatie te doorbreken door het ontplooien van hun kwaliteiten en het scheppen van kansen. Zo willen wij hun via onderwijs, begeleiding en opleiding een menswaardige en autonome toekomst bieden. Onze lokale samenwerkingspartners kennen ieders concrete situatie.

Met uw steun gaf u ons werk handen, voeten en vleugels. Aldus vormen wij samen een ketting van solidariteit waarin elke schakel onmisbaar is om onze doelen te realiseren.

Zo mailde radiojournalist en vertaler Jean-Pascal Somb-Lingom  ons:

‘Ik kan niet anders dan blij zijn met al het werk dat jullie verzetten voor de blinden in Kameroen. Ik moet eerlijk erkennen dat er nog nooit een andere organisatie is geweest die ons zoveel hoop en troost heeft geboden. En wat zo mooi is: zonder discriminatie, zonder oeverloos gepraat gaan jullie onvermoeibaar door met het steunen van blinde studenten die de wanhoop al nabij waren. Ik kan jullie zeggen dat wij heel trots zijn op jullie daadkracht die ons werkelijk goed doet. En ik ben er vast van overtuigd dat alles wat jullie doen, op zekere dag zijn vruchten zal afwerpen.’

Onderwijs

Blinde kinderen die in Kameroen vaak nog verborgen worden gehouden, worden opgespoord en de ouders worden geïnformeerd over hun toekomst mogelijkheden.

Na het aanleren van basisvaardigheden zoals braillelezen en –schrijven, blind tikken, stoklopen en sociale vaardigheden voor zelfredzaamheid, worden de leerlingen geïntegreerd in het middelbaar en hoger onderwijs, bijgestaan door een schoolbegeleider.

Op instigatie van onze dochterstichting Fakkel2000 Cameroun financierde onze stichting gedurende het schooljaar 2021-2022 de school- en examenkosten van veelbelovende  en sterk gemotiveerde leerlingen/studenten zonder familie of uit behoeftige gezinnen: 42 uit Douala, 12 uit Yaoundé en het noordwesten en 14 uit Buéa, in het Zuidwesten. Ook voorzagen we ze van aangepaste leermiddelen, zoals goede tweedehands brailleleesregels, PC’s, laptops, brailleschrijfleitjes, brailleschrijfmachines en opvouwbare taststokken, geschikt voor rurale gebieden.

Ook boden wij scholing en onderdak aan 7 getraumatiseerde leerlingen die waren gevlucht uit Kumba, een oorlogsgebied in het zuidwesten. Zij zijn in Buéa opgevangen en konden daar hun schoolopleiding hervatten.

Voorts steunden wij de geïntegreerde blindenschool CISPAM in Bafoussam met leermiddelen en hulpgoederen, en financierden wij de modernisering van nog eens acht  klaslokalen. Om de samenwerking met onze Kameroense partners te kunnen voortzetten, blijft financiële steun onmisbaar. Want de vraag naar onderwijs neemt alleen maar toe door het groeiende besef dat ook deze kinderen straks een toekomst kunnen hebben.

Zo noemen wij als voorbeeld van leerlingen/studenten die wij hebben gesteund: Jean Pascal Somb-Lingom, radiojournalist en vertaler; Lontem Edwin, systeemanalist; Floréal Adieme Serge Landry, doctoraat Geschiedenis, doceert aan Universiteit Yaoundé; Mbong Georges Cyrille, werkzaam bij de CRTV (Cameroun Radio et Télévision).

Onderwijscentrum CALISA

De bouw van het onderwijscentrum CALISA in Douala is klaar. Er moet hier en daar nog wel wat worden afgewerkt, maar dat vormt in een land als Kameroen geen beletsel. Zo kan de ruime eetzaal nu ook gebruikt worden voor vergaderingen en voor feestelijke activiteiten.

Het Molenaar’s Kinderfonds betaalde de inrichting van de klaslokalen en de Hofstee-stichting de slaapzalen voor interne leerlingen. Omdat matrassen van 1.40 nauwelijks duurder zijn dan die van 90 cm, zijn de 13 stapelbedden daarop aangepast, voor zonodig 52 slaapplaatsen.

Evaluatiemissie

Van 26 oktober t/m 11 november verbleef ik in Kameroen om onze projecten te bezoeken, maar vooral om er de concrete leefsituatie van onze confrères en –soeurs aan den lijve te ervaren. Zodra ik het Kameroense grondgebied betrad, schakelde mijn brein automatisch over op de Afrikaanse realiteit en had ik niet de minste moeite me weer aan de lokale omstandigheden aan te passen: het broeikasklimaat, het stof, de motortaxi’s en het lange wachten.

Voor de officiële opening zouden de First Lady en de Kameroense autoriteiten worden uitgenodigd, met de  bedoeling dat zij dan de salariskosten van het personeel voor hun rekening zouden nemen, zoals te doen gebruikelijk in Afrikaanse landen wanneer een buitenlandse donor een humanitair project heeft gerealiseerd. Want het is ons streven dat, mochten wij ons werk in de toekomst onverhoopt niet meer kunnen voortzetten, het onderwijscentrum CALISA kan voortbestaan.

Maar omdat de aanbevelingsbrief van Buitenlandse Zaken en de Kameroense Ambassade op zich lieten wachten, kon de uitnodiging pas in juli worden verstuurd, voor de First Lady te laat om de officiële opening in te plannen.

Vandaar dat er maar van mijn fysieke aanwezigheid is geprofiteerd door op 9 november het centrum vast in te wijden, waarvoor lokale en regionale autoriteiten, weldoeners en humanitaire organisaties zoals Lions clubs en kerken, werden uitgenodigd. Jean Pascal Somb-Lingom heeft er als journalist voor gezorgd dat er ruim aandacht was van de media; er is met hulp van de CRTV (Cameroun Radio et Télévision) een audiovisuele promotiefilm gemaakt om te wijzen op het grote belang van een gespecialiseerd onderwijscentrum in de economische hoofdstad Douala die ruim drie miljoen inwoners telt. Behalve aan acquisitie zal deze promotiefilm ook bijdragen aan bewustwording, zodat ouders hun blinde kind niet langer in huis verborgen houden nu ze zien dat er ook aangepast onderwijs bestaat.

In mijn toespraak heb ik benadrukt dat Fakkel 2000 met hulp van haar donoren weliswaar de middelen heeft kunnen vergaren voor de bouw en inrichting, maar dat onze stichting onvoldoende  kapitaalkrachtig is om de exploitatie en het onderhoud van CALISA te bekostigen. Daarvoor willen wij een beroep doen op lokale overheden en op humanitaire organisaties.

Inmiddels heeft de voorzitter van Lions Club Orchidée een tripartite samenwerking voorgesteld met blindenorganisatie ACFISA en met Fakkel 2000.

Tijdens mijn bezoeken aan de blindenprojecten door het land mocht ik constateren dat het geïntegreerde onderwijscentrum CISPAM in Bafoussam sinds mijn laatste bezoek in 2018 een ware vlucht genomen heeft, dankzij een deskundig beleid. Zelfs  de reguliere middelbare en hogere opleidingen in Bafoussam hadden voor leerlingen met visuele beperking nu de beschikking gekregen over aangepaste apparatuur zoals brailleleesregels, schermuitleespakketten en brailleprinters.

Ook ontving ik een uitnodiging van Coco Bertin Mowa en Martin Luther Amahata Adipita van de CJARC, de Club de Jeunes Aveugles in Yaoundé. In 2004 werd het centrum omgedoopt tot geïntegreerde basisschool die inmiddels 320 leerlingen telt van wie 115 met beperking; naast visuele beperking, ook een aantal anderszins gehandicapte leerlingen, denk aan autisme, stotteren, zwakbegaafdheid, doofheid en motorische beperkingen. Inmiddels was er op het terrein een tweede gebouw verrezen. Vanuit Frankrijk waren gespecialiseerde krachten aangetrokken om de gehandicapte leerlingen deskundig te begeleiden. Alles maakte een werkelijk professionele indruk, en dat deed me beseffen dat, zodra je sterk gemotiveerde mensen de kansen biedt, zij tot onverwachte prestaties kunnen komen.

Coco en Martin waren oprecht blij me na zoveel jaren weer terug te zien en erkenden ook dat zij zonder Fakkel2000 nooit de kans hadden gehad om te evolueren; in 2000 waren ze begonnen in een oude schuur waarvan het dak lekte, waardoor de brailleboeken nat werden. Ze boden me een officieel ‘Diplôme de reconnaissance’ aan.

Noodfonds

Hoewel bij stichtingen niet gebruikelijk, steunen wij incidenteel toch blinden met bijkomende beperkingen of degenen die zonder onze hulp niet zouden overleven. De overheid bekommert zich niet om haar zieke onderdanen; wie geen geld heeft, heeft het nakijken, zo eenvoudig is dat.

Ook degenen wier onderkomen door brand of storm is verwoest, kunnen van ons een bijdrage verwachten, mits de leden van de blindenorganisatie zelf ook hebben bijgedragen. Dat bevordert de onderlinge solidariteit.

Actie corona-overlevingspakketten

Onze actie voor Corona-overlevingspakketten loopt nog steeds door. Want in tegenstelling tot wat de media melden, is de corona wereldwijd nog steeds een pandemie, zij het minder dodelijk, en daarmee nog geen epidemie, zoals de griep.

De voedselsteun is bedoeld voor de ruim 220 geselecteerde blinden en zeer slechtzienden zonder steun van familie en zonder verdere inkomstenbron. Maar vanwege de economische malaise zijn de prijzen van voedingswaren zoals rijst, pinda’s, bonen, vlees en vis gestegen zoals nooit tevoren en soms bijna verdubbeld.

Dankzij de basisvoeding kunnen  degenen die er het slechtst aan toe waren, nu toch in leven blijven. Ze beschouwen onze hulp als een wonder en drukten me op het hart hun diepe dankbaarheid over te brengen aan iedereen die zijn medeleven omgezet heeft in concrete daden. En daarbij noemen we niet alleen de Haella-stichting die deze actie ook het afgelopen jaar weer steunde, ditmaal met een donatie van € 4.000,–, maar ook Ferdinand Wopereis uit onze kerk die € 500,– doneerde.

In dit bestek zijn niet alle stichtingen genoemd die ons werk mogelijk hebben gemaakt, omdat de meeste donoren liever anoniem willen blijven.

Voorlichtingsprojecten

Aan de presentatie en activiteiten rond Internationale Vrouwendag op 8 maart droegen we 100 000 F CFA/€ 152,44 bij.

Aan Mbang Emmanuel te Njombé is 50 000 F CFA/€ 76,22 gegeven voor deelname aan de nationale competitie van handvaardigheid, ter versterking van het imago van blinden.

Aan de activiteiten rond de Dag van de witte stok op 15 oktober is € 100,– bijgedragen.

In de gemeente Njombé heeft de blindengroep AMO op 3 december de Internationale Dag van Gehandicapten herdacht met manifestaties en verkoop van handarbeidproducten. Dat leverde veel goodwill op bij de lokale autoriteiten. Aan deze dag droegen we 50 000 F CFA/€ 76,22 bij.

Containertransport

Op 22 januari 2022 werden de 68 koffers en bananendozen bij ons  in alle vroegte opgehaald.

De Katholieke Stichting Blinden en Slechtzienden te Grave betaalde de kosten van het zeetransport.

Op 5 juni arriveerden alle collibehouden in Douala en zijn ze gedistribueerd onder de bonafide blindengroepen en –scholen door het land waarmee wij contact onderhouden, zoals:

ACFISA in de havenstad Douala en GIC AMO te Njombé in de Littoral;

APTICA in de politieke hoofdstad Yaoundé, gelegen  in het centrum;

CISPAM voor geïntegreerd blindenonderwijs te Bafoussam in het westen;

Collectif des aveugles et malvoyants te Buéa in het zuidwesten en 

GHANDIVAC te Elig Ngono.

De blijdschap en dankbaarheid waren enorm; alles kwam uitstekend van pas.

In 2022 ontvingen we van stichting Derdehands te Apeldoorn die belangeloos levert aan ideële stichtingen, weer een grote hoeveelheid goede zomerkleding en schoenen, linnengoed, keukengerei, mooie portable radio’s, strijkijzers en andere nuttige goederen, waaronder educatief speelgoed.

Ook via kringloopwinkels, met name Dorcas in Nijkerk, betrokken we goederen.

Ook blinden en slechtzienden in Nederland lieten zich in 2022 weer niet onbetuigd.

Zo voorzag Viola van Lier ons weer van een grote hoeveelheid welkome spullen.

Van lieve mensen in Nijkerk ontvingen we zakken met nog goede en goedverzorgde kleding en schoenen. Alles werd gesorteerd en de kleding werd vacuüm verpakt om te besparen op volume. Ontvangen winterkleding en -jassen hebben we doorgegeven aan stichtingen die zich inzetten voor Irak , Syrië en Roemenië.

Ons transport 2023, bestaande uit 62 loodzware colli, is eind april aan huis opgehaald.

Wij blijven op zoek naar specifieke hulpmiddelen, vooral brailleschrijfmachines, zelfs als daaraan iets mankeert; wij laten die vooraf repareren. Want ook andere blindenscholen door het land zitten er werkelijk  om te springen.

Communicatie

Meermalen per week hebben wij contact met onze samenwerkingspartners in Kameroen. Dit is nodig om op spoedeisende situaties adequaat te kunnen reageren en om cultureel gerelateerde miscommunicatie te voorkomen en corruptie uit te sluiten. Maandelijks wordt schriftelijk verantwoording afgelegd van de uitgaven die met onze toestemming gedaan zijn.

Publiciteit en fondswerving

De tv-documentaire van 12 september 2021 “Nooit meer zien” werd op 1 mei  2022 herhaald. Daarop was ook nog het ophalen van ons hulpmiddelentransport op 6 februari 2021 te zien.

In het Algemeen Dagblad van 21 mei, een interview vanwege mijn ridderorde. Daarin heb ik natuurlijk ook aandacht gevraagd voor het werk van onze stichting Fakkel 2000.

Aan de online bijeenkomsten van Wilde Ganzen en Partin, de branchevereniging voor het particuliere initiatief in ontwikkelingssamenwerking, kon ik als notoire digibeet helaas niet deelnemen, maar wel aan de Wilde Ganzen-Partindag op 3 december 2022 in Nijkerk, waarop men elkaar weer live kon ontmoeten. Het thema van deze editie was

Op 22 november mocht ik in onze kerkzaal vertellen over mijn reiservaringen, ondersteund met een powerpresentatie. En de kerstcollecte was dit jaar bestemd voor ons werk en bracht maar liefst  €1.433,06 op. Het verslag van mijn evaluatiemissie is in januari 2003 gepubliceerd in Mensenleven, het gesproken  maandblad voor relaties, emoties en seksualiteit. Een van onze sympathisanten vertaalde het ook in het Esperanto. Het verscheen in het maartnummer van Esperanta Ligilo, het orgaan van Ligo internacia de blindaj esperantistoj, de internationale bond van blinde esperantisten.

De traditionele eindejaarsrapportage kon nog op 30 december, dus op de valreep, worden verzonden. Onze website bevat een ANBI-pagina  met de door de belastingdienst gevraagde informatie, waaronder het beleidsplan 2023. Ook is daar de staat van baten en lasten te vinden. En u weet het: wij hanteren geen strijkstok, maar werken pro Deo. Onze kantoorkosten en kosten van evaluatiemissies worden ruimschoots gedekt door ons bestuur.

Voor een akte van schenking, voor minimaal 5 jaar, is nu geen notaris meer nodig. Voor de transparantie van onze bestedingen verwijzen wij naar de jaarrekening 2022 en het aanhangsel waarin de bestedingen in Kameroen nader worden gespecificeerd. Onze jaarrekening staat ook op portaal PartIn.

Toekomstperspectief

Zoals wij meldden, is onderwijscentrum CALISA na alle voetangels en klemmen nu dan eindelijk operationeel. In de toekomst ligt onze prioriteit bij onderwijs en opleiding, want kennis is macht. Onze partnerorganisatie ACFISA heeft in februari jl. in Lome – Togo een live seminar gevolgd als afsluiting van de digitale seminar ‘Reframe the message’, georganiseerd door Wilde Ganzen.
Support van een netwerk van invloedrijke contacten met hart voor de goede zaak is daarbij onontbeerlijk. Onze gezamenlijke ambities zijn groter dan ons huidige budget. Het dekken van de lopende kosten voor onderwijs blijft een uitdaging waarvoor wij vooralsnog een beroep doen op uw goede hart.

Nijkerk, mei 2023,

Truus Jonker, secretaris

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*