Ontstaan stichting

Hoe het begon

2013 survivre malgré lóoppression

door Truus Jonker, animator Fakkel 2000

In 1998 kwam ik in contact met René Myn Kong, een jonge asielzoeker. Als vroegwees was hij in Kameroen besmet met rivierblindheid. Door deze ontmoeting werd ik mij pijnlijk bewust van de ongelijkheid in de wereld. Mijn man en ik kunnen zelf ook niet zien, dat schiep solidariteit. Met mijn vroegere MO-opleiding Frans voelde ik mij geroepen om René te steunen in zijn ambitie zijn lotgenoten daar een menswaardige toekomst te bieden. Zo begonnen we onder blinden in Nederland tweedehands leermiddelen in te zamelen zoals brailleschrijfmachines, cassetterecorders, portable radio’s en blindenstokken. Onze  inzamelingsactie werd een eclatant succes: in augustus 1999 konden wij een transport overvliegen van 300 kg. Dankzij contacten op de luchthaven Yaoundé kwamen de leermiddelen drie dagen later al bij de blindenorganisatie aan. De blijdschap was enorm. Toen vrienden in Nederland ons vroegen of ze de blindenorganisatie daar ook financieel konden steunen,  besloot ik een stichting op te richten. Daarmee zouden hun en onze giften dan fiscaal aftrekbaar zijn en konden wij ook aanvragen indienen bij hulporganisaties. En zo ging dan op 15 november 1999 Fakkel 2000 van start om aan de vooravond van het nieuwe millennium een daad te stellen van solidariteit met onze medeblinden in Kameroen. Doel van Fakkel 2000 is hen via onderwijs en opleiding toe te rusten voor een leven als volwaardig burger in de Kameroenese samenleving. Bij ons bestuur was genoeg kennis en ervaring in huis om met de cultuurverschillen adequaat om te gaan.

De grote wens van de jongerenorganisatie was een opleidingscentrum in de hoofdstad Yaoundé om basisvaardigheden te leren zoals braillelezen en -schrijven, blind machineschrijven, stoklopen, handvaardigheid en andere zaken ter bevordering van de zelfredzaamheid. Dit centrum kon worden gebouwd dankzij de financiële steun van grote donororganisaties en van religieuze gemeenschappen in Nederland die ons hun vertrouwen schonken. Voor de inwijding van het centrum, op 7 augustus 2003, was ik als animator van Fakkel 2000 uitgenodigd. Ik nam de kans waar om er gedurende zes weken de concrete realiteit van mijn medeblinden zelf te ervaren. Dat werd een ware eye-opener voor het schrijnende onrecht in onze wereld.

Kameroen behoort niet tot de zogeheten donordarlings. Het is grotendeels franstalig en het is er moeizaam werken vanwege de verregaande corruptie, en daarvan worden altijd weer de blinden en ernstig slechtzienden als allerarmsten de dupe. Maar juist daarom blijven wij in nauw overleg met hun locale vertegenwoordigers toch naar wegen zoeken om hun kwaliteiten te kunnen ontplooien voor een menswaardiger toekomst. Zo financierden we microprojecten voor pluimveeteelt, varkensfok, viskweek en verkoop van levensmiddelen. Ook financierden we de mobiliteitssport ter stimulering van de mobiliteit en daarmee het zelfvertrouwen.

Inmiddels is Fakkel 2000 onder blinden in Kameroen een begrip geworden. Onze hulp, met name de halfjaarlijkse transporten van leermiddelen en hulpgoederen, bereikt hen werkelijk en blijft niet hangen ergens in de hogere échelons. Naar onze ervaring vormt deze geconcretiseerde solidariteit met onze medeblinden in Kameroen niet de spreekwoordelijke druppel op een gloeiende plaat, maar eerder een plons in het water, met steeds verder uitdijende kringen van hoop. Of, zoals ze zelf zeggen: “Jullie geven ons de moed om te leven.”

In november 2009 herdacht Fakkel 2000 haar tienjarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan hebben wij met medewerking van ons Kameroenese netwerk in Nederland een franstalig rapport opgesteld over onze bevindingen met de blindenzorg door het land. Die wordt evenwel nog te vaak door malafide leiders geëxploiteerd waardoor  donorgelden niet worden aangewend voor de doelgroep zelf. Dit rapport is toegezonden niet alleen aan francofone donororganisaties in en buiten Europa, maar ook aan ministeries en mensenrechtenorganisaties in Kameroen zelf. Mede dankzij de spontane medewerking destijds van de Nederlandse Ambassade aldaar is van de inhoud goede nota genomen.

Op 5 mei 2010 mocht Fakkel 2000 in Wageningen uit handen van oud-minister Gardeniers de Paul Tensen prijs ontvangen. Deze prijs bestaat uit een sculptuur van de druppel op de gloeiende plaat en een oorkonde met een geldbedrag van € 15.000,–, te bestemmen voor gehandicapte en maatschappelijk achtergestelde kinderen. Prijswinnaars van vorige jaren waren het Liliane fonds, Terres des Hommes en War Child.

Om ons werk ook in de toekomst veilig te stellen richtten wij in 2012 in Kameroen een dochterstichting op waarin een locaal netwerk van daadkrachtige, betrouwbare mensen ons belangeloos adviseert over te steunen projecten en urgenties. Dat netwerk helpt ons ook om corruptie tijdig te signaleren en te ontmaskeren.

Om ook in de economische hoofdstad Douala een onderwijscentrum te realiseren zetten wij in 2012 samen met de Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden in Ermelo en Wilde Ganzen een actie op touw; de CBB herdacht dat jaar haar eeuwfeest. De actie bracht incl. de premie €111.752,– op. Inmiddels is er een mooi bouwterrein aangekocht aan de buitenrand van Douala.

Tot slot:

Fakkel 2000 houdt geen overheadkosten in en claimt ook geen directeurssalaris; wij werken pro Deo en onze drijfveer is mededogen. Onze interne kosten, waaronder ook de kosten van de tweejaarlijkse evaluatiemissies, worden volledig gedekt door giften vanuit ons bestuur. Fakkel 2000 is daarmee gecertificeerd als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat tenminste 90% naar het goede doel gaat.

Op www.kennisbankfilantropie treft u in de database informatie aan over Fakkel 2000.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*