Paul Tensen Prijs

Paul Tensen Prijs

Persbericht:

De Paul Tensen Stichting subsidieert kleinschalige projecten en instellingen voor achtergestelde kinderen. Het kan hierbij gaan om zowel achterstelling veroorzaakt door een geestelijke of lichamelijke handicap, als door sociaal-maatschappelijke factoren. Uitgangspunt bij de verstrekking van subsidies is dat uitsluitend wordt gedoneerd aan projecten en instellingen waarvan de faciliteiten direct ten goede komen aan die kinderen.

De stichting is in 1981 opgericht door Wim Tensen, de vader van Paul Tensen.
Wim Tensen, overleden op 21 april 1997, heeft in de oorlogsjaren zijn sporen verdiend door onder andere zijn actieve betrokkenheid bij de pilotenhulplijn ‘Escape’. Na de oorlog heeft hij zich op velerlei wijze ingezet voor organisaties van verzetsstrijders.

Met de oprichting van deze stichting beoogde hij, naast het daadwerkelijk verzachten van leed, tevens de nagedachtenis aan zijn jong overleden zoon levend te houden. Wim Tensen heeft vóór zijn overlijden als wens te kennen gegeven dat door de instelling van de Paul Tensen Prijs enerzijds de stichting en haar doelstellingen meer bekendheid zouden verkrijgen, anderzijds de aandacht gericht zou worden op de onontbeerlijke inzet van vrijwilligers.

De prijs bestaat uit een bedrag van € 15.000,- plus oorkonde alsmede een sculptuur van de kunstenaar Janko Berman voorstellend  “de druppel op de gloeiende plaat”. De gevleugelde term, die Wim Tensen gebruikte om het nut en de omvang van zijn steun aan te geven.

De prijsuitreiking vindt, evenals in de voorafgaande jaren, plaats te Wageningen op 5 Mei. Het bestuur van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (NCHC) biedt de Paul Tensen Stichting tijdens het jaarlijkse nationale debat in het kader van de 5 Mei–viering te Wageningen een podium om de Paul Tensen Prijs uit te reiken.

 De winnaar van de Paul Tensen Prijs 2010  is Stichting Fakkel 2000

Eerdere Prijswinnaars zijn:

Stichting Vrienden van “Anini” (2009)

Stichting Radboud Kleisterlee (2008)

Stichting You4Uganda (2007)

Stichting  Partnership Foundation ( 2006)

Stichting AIDA (2005)

War Child (2004)

Terres des Hommes (2003)

Stichting Horizon (2002)

Lilliane Fonds (2001)

De voordracht werd opgesteld door de Paul Tensen Jury, bestaande uit:

  • Mevrouw Pauline Kruseman, oud-voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei.
  • Mevrouw Wil Tensen – Mühlhaus, lid bestuur Paul Tensen Stichting
  • Mevrouw Minie Walma – Schreur, wethouder van de gemeente Wageningen
  • Luitenant-generaal b.d. C.J.M. de Veer, oud-voorzitter NCHC

Aan:

Stichting Fakkel 2000

Duifhuis 5

3862 JD Nijkerk

033 – 245 37 05

T.a.v. mevrouw T. Jonker.

Geachte mevrouw,

Door ernstige ziekte van Commissaris der Koningingin de heer C.G.A. Cornielje, voorzitter van het NCHC, zal Lt. Gen. b.d. C.J.M. de Veer zijn taken overnemen.  Daardoor is hij niet in de gelegenheid u de Paul Tensen Prijs aan te bieden. Wij hebben gelukkig mevrouw H.M.F. Gardeniers – Berendsen, oud-minister VWS en oud-voorzitter Paul Tensen Jury bereid gevonden zijn taak in deze over te nemen. Met vriendelijke groet, O.E.G. graaf van Limburg Stirum namens Paul Tensen Stichting Postbus 293 1400 AG Bussum 035 69 10215

 

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*