Steunfonds t.b.v. blindenorganisaties in Kameroen en buurlanden

Steunfonds t.b.v. blindenorganisaties in Kameroen en buurlanden

Jaarverslag 2021

Al sedert 1999 werken wij samen met onze ervaringsdeskundige partners in Kameroen. Met hart en hoofd zetten wij ons in om met name kinderen en jongeren zonder uitzicht de fakkel van hoop, daadkracht en solidariteit aan te reiken. Ons doel is de schrijnende armoede en marginalisatie uit de wereld te helpen. Dit willen wij bereiken door het ontplooien van hun kwaliteiten en het scheppen van kansen. Zo willen wij hun via onderwijs, begeleiding en opleiding een menswaardige en autonome toekomst bieden. onze lokale samenwerkingspartners kennen ieders concrete situatie.

Met uw steun gaf u ons werk handen, voeten en vleugels. Zo vormen wij samen een ketting van solidariteit waarin elke schakel onmisbaar is om onze doelen te realiseren.

Zo mailde radiojournalist en vertaler Jean-Pascal Somb-Lingom  ons:

‘Ik kan niet anders dan blij zijn met al het werk dat jullie verzetten voor de blinden in Kameroen. Ik moet eerlijk erkennen dat er nog nooit een andere organisatie is geweest die ons zoveel hoop en troost heeft geboden. En wat zo mooi is: zonder discriminatie, zonder oeverloos gepraat gaan jullie onvermoeibaar door met het steunen van blinde studenten die de wanhoop al nabij waren. Ik kan jullie zeggen dat wij heel trots zijn op jullie daadkracht die ons werkelijk deugd doet. En ik ben er vast van overtuigd dat alles wat jullie doen, op zekere dag zijn vruchten zal afwerpen.’

Onderwijs

Blinde kinderen die in Kameroen vaak nog verborgen worden gehouden, worden opgespoord en de ouders worden geïnformeerd over hun toekomst mogelijkheden. Na het aanleren van basisvaardigheden zoals braillelezen en –schrijven, blind tikken, stoklopen en sociale vaardigheden voor zelfredzaamheid, worden de leerlingen geïntegreerd in het middelbaar en hoger onderwijs, bijgestaan door een schoolbegeleider. Op instigatie van onze dochterstichting Fakkel2000 Cameroun financierde onze stichting gedurende het schooljaar 2019-2020 de school- en examenkosten van veelbelovende  en sterk gemotiveerde leerlingen/studenten zonder familie of uit behoeftige gezinnen: 30 uit Douala, 12 uit Yaoundé en het Noordwesten en 14 uit Buàla, in het Zuidwesten. Ook voorzagen we ze van aangepaste leermiddelen, zoals goede tweedehands brailleleesregels, PC’s, laptops, brailleschrijfleitjes, brailleschrijfmachines, sprekende rekenmachines en opvouwbare taststokken, geschikt voor rurale gebieden. Voorts steunden wij de geïntegreerde blindenschool CISPAM in Bafoussam met leermiddelen en hulpgoederen, en financierden wij de modernisering van acht  klaslokalen.

Om de samenwerking met onze Kameroense partners te kunnen voortzetten, blijft financiële steun onmisbaar. Want de vraag naar onderwijs neemt alleen maar toe door het groeiende besef dat ook deze kinderen straks een toekomst kunnen hebben. Zo noemen wij als voorbeeld van leerlingen/studenten die wij hebben gesteund:

Jean Pascal Somb-Lingom, radiojournalist en vertaler;

Lontem Edwin, systeemanalist;

Floréal Adieme Serge Landry, doctoraat Geschiedenis, doceert aan Universiteit Yaoundé;

Mbong Georges Cyrille, werkzaam bij de CRTV (Cameroun Radio et Télévision).

Bouwproject CALISA

Nu is het eindelijk dan zover: de bouw van het onderwijscentrum CALISA in Douala is klaar. Er moet hier en daar nog wel wat worden afgewerkt, maar dat vormt in een land als Kameroen geen beletsel. Medio december jl. heeft René Mynkong tijdens zijn verblijf in Kameroen ook het centrum bezocht en ons beschreven hoe alles eruit ziet. Zo kan de ruime eetzaal ook gebruikt worden voor vergaderingen en voor feestelijke activiteiten. Het Molenaar’s Kinderfonds betaalde de inrichting van de klaslokalen en de Hofstee stichting de slaapzalen voor interne leerlingen. Voor hun voedingskosten hebben wij een verzoek ingediend bij de lokale humanitaire organisatie CRS (Catholic Relief Services) en bij PAM (Programme Alimentaire Mondiale), beide gevestigd in de hoofdstad Yaoundé. Wat betreft onze ex-partner Ds. Djiokou Sadrack: omdat Wilde Ganzen geen zwarte lijst publiceert van corrupte personen of organisaties, zijn toen niet alleen Sadracks contacten geïnformeerd over onze teleurstellende ervaringen met hem, maar ook zijn kerkbestuur in Altena. Zelfs voormalig bondskanselier Angela Merkel is geïnformeerd via haar Bundeskanzlerant, maar meer om hem te intimideren. Kort daarna betaalde hij via zijn organisatie CAFRAD ook de laatste tranche van zijn schuld terug.

Actie corona-overlevingspakketten

Onze actie voor Corona-overlevingspakketten loopt nog steeds door. Ze zijn bedoeld voor de ruim 200 geselecteerde blinden en zeer slechtzienden zonder steun van familie en zonder verdere inkomstenbron. Maar vanwege de economische malaise zijn de prijzen van voedingswaren zoals rijst, pinda’s, bonen, vlees en vis gestegen zoals nooit tevoren en soms bijna verdubbeld.

Dankzij de basisvoeding kunnen  degenen die er het slechtst aan toe waren, nu toch in leven blijven. Ze beschouwen onze hulp als een wonder en drukten me op het hart hun diepe dankbaarheid over te brengen aan iedereen die zijn medeleven omgezet heeft in concrete daden. En daarbij noemen we niet alleen de Haella stichting die deze actie zowel in 2020 als in 2021 steunde, maar ook Ferdinand Wopereis uit onze kerk die tegelijk met zijn verjaardag ook het overlijden van zijn vrouw herdacht en daarbij aan de genodigden een bijdrage vroeg voor onze actie. Dit initiatief bracht een bedrag bijeen van maar liefst € 397,50…
In dit bestekzijn niet alle stichtingen genoemd die ons werk mogelijk hebben gemaakt omdat de meeste donoren liever anoniem willen blijven.

Voorlichtingsprojecten

Aan de activiteiten rond de Dag van de witte stok op 15 oktober droegen we € 100,– bij. In de gemeente Njombé heeft de blindengroep AMO op 3 december de Internationale Dag van Gehandicapten herdacht met manifestaties en verkoop van handarbeidproducten. Dat leverde veel goodwill op bij de lokale autoriteiten. Ook aan deze dag droegen we 50 000 F CFA/€ 76,22 bij.

Containertransport

Zoals we al in het vorige jaarverslag meldden, zijn de 69 colli die op 06-02-2021 bij ons werden  opgehaald, op 29 april behouden in Douala gearriveerd en gedistribueerd onder de blindengroepen door het land waarmee wij contact onderhouden, zoals:

ACFISA in de havenstad Douala en AMO te Njombé in de Littoral;

APTICA         in de politieke hoofdstad Yaoundé in het centrum;

GHANDIVAC te Elig Ngono; CISPAM voor geïntegreerd blindenonderwijs te Bafoussam;

Collectif des aveugles et malvoyants te Buéa in het westen,

En APHAVE te Ebolowa in het zuiden. De blijdschap en dankbaarheid enorm.

In 2021 ontvingen we van stichting Derdehands te Apeldoorn die belangeloos levert aan ideële stichtingen, weer een grote hoeveelheid goede zomerkleding enschoenen, linnengoed, keukengerei, mooie portable radio’s, strijkijzers en andere nuttige goederen, waaronder educatief speelgoed.

Via kringloopwinkels, met name Dorcas in Nijkerk, betrokken we andere welkome goederen. Zelf bestelden we nog 160 opvouwbare Ambutech blindenstokken rechtstreeks uit Canada waarvan stichting Haella de kosten heeft betaald.

Ook blinden en slechtzienden in Nederland lieten zich in 2021 weer niet onbetuigd. Daarbij noemen we de 92-jarige Toos van Amelsvoort te Vught die een grote hoeveelheid zeer welkome hulpmiddelen verzameld had, waaronder 7 brailleschrijfmachines.  Voorts voorzag Viola van Lier ons weer van een grote hoeveelheid welkome spullen.

Van lieve mensen in Nijkerk ontvingen we zakken met nog goede en verzorgde kleding en schoenen. Alles werd gesorteerd en de kleding werd vacuüm verpakt om te besparen op volume. Zo hadden we 24 bananendozen, twee grotere dozen en 25 loodzware  koffers. Ontvangen winterkleding en -jassen hebben we geschonken aan stichtingen die zich inzetten voor Irak , Syrië en Roemenië.

Omdat transporteur Théodore Mouafo Tadjong dit jaar de containers zou lossen in Kribi, op afstand van Douala , hebben we ditmaal gekozen voor transporteur Onama Honoré  die ook betrouwbaar is gebleken en de containers in Douala lost. Dit transport werd op 22 januari jl. in alle vroegte bij ons opgehaald. Vanwege de aanzienlijke stijging van de kosten van containertransport sedert vorig jaar, zijn twee Afrikaanse vrijwilligers meegereden naar de haven van Antwerpen om het transport te begeleiden en scherp te onderhandelen over de prijs, en met succes. Inmiddels heeft de KSBS, de Katholieke Stichting Blinden en Slechtzienden te Grave, de kosten van het transport 2022 voor haar rekening genomen. Wij blijven op zoek naar specifieke hulpmiddelen, vooral brailleschrijfmachines, zelfs als daaraan iets mankeert; wij laten die repareren. Want ook andere blindenscholen door het land zitten er werkelijk  om te springen.

Communicatie

Meermalen per week hebben wij contact met onze samenwerkingspartners in Kameroen. Dit is nodig om op spoedeisende situaties adequaat te kunnen reageren en om cultureel gerelateerde miscommunicatie te voorkomen en corruptie uit te sluiten. Maandelijks wordt schriftelijk verantwoording afgelegd van de uitgaven die met onze toestemming gedaan zijn.

Publiciteit en fondswerving

In de decembereditie van het gesproken maandblad Moet je horen, het bericht over de voltooiing van onderwijscentrum CALISA in Douala. Aan de online bijeenkomsten van Wilde Ganzen en Partin, de branchevereniging voor het particuliere initiatief in ontwikkelingssamenwerking, kon ik helaas niet deelnemen, maar wel aan deWilde Ganzen-Partindag op 9 oktober in Amersfoort, waarop men elkaar weer live konden ontmoeten. Het thema van deze editie was ‘Samen leren wereldwijd’.

De documentaire van 12 september jl. “Nooit meer zien” die op 1 mei jl. herhaald is, staat nog steeds online, te bekijken via https://www.npostart.nl/jacobine. Daarop is het ophalen in Nijkerk van het transport van februari 2021 te zien. Onze trouwe donateur en voortrekker van blindenemancipatie Jacob Wieringa die op 20 oktober op 96-jarige leeftijd overleed, liet onze stichting een legaat na van maar liefst € 6.000,–. Onze traditionele eindejaarsrapportage kon dit jaar pas in februari worden verzonden vanwege PC-perikelen, waardoor mijn hele mailadressenbestand naar de cloud is gegaan. Onze website bevat een ANBI-pagina  met de door de belastingdienst gevraagde informatie, waaronder het beleidsplan 2021. En u weet het: wij hanteren geen strijkstok, maar werken pro Deo. Onze bureaukosten en kosten van tweejaarlijkse evaluaties worden volledig gedekt door ons bestuur. Voor een akte van schenking, voor minimaal 5 jaar, is nu geen notaris meer nodig.

Voor de transparantie van onze bestedingen verwijzen wij naar het financiële jaarverslag 2021 en het document waarin de bestedingen in Kameroen nader worden gespecificeerd.

Onze jaarrekening staat op portaal Partin.

Bestuur

Voorzitter: Déogratias Twagirayezu, was voorheen als longarts werkzaam in Rwanda.

Penningmeester : Frans Davelaar, werkte gedurende 9 jaar in Oost-Afrika voor het versterken van lokale organisaties en het opzetten van programma’s. Momenteel is hij werkzaam als Hoofd Porgramma’s bij Mensen met een Missie in Den Haag.

Secretaris: Truus Jonker-Willems, ervaringsdeskundig, beheerst het Frans, contactpersoon met Kameroen en contactpersoon voor acquisitie.

Toekomstperspectief

Zoals wij meldden, is onderwijscentrum CALISA na alle voetangels en klemmen nu dan eindelijk operationeel. Eind september zal ik weer naar Kameroen gaan om de officiële opening bij te wonen, waarvoor dan de First Lady en de Kameroense autoriteiten worden uitgenodigd, met de  bedoeling dat zij dan de salariskosten van het personeel voor hun rekening nemen, zoals te doen gebruikelijk in Afrikaanse landen wanneer een buitenlandse donor een humanitair project heeft gerealiseerd. Want het is ons streven dat, mochten wij ons werk in de toekomst onverhoopt niet meer kunnen voortzetten, het onderwijscentrum CALISA kan voortbestaan. In de toekomst ligt onze prioriteit bij onderwijs en opleiding, want kennis is macht. Maar naast een zakelijke aanpak blijft mededogen toch onze belangrijkste drijfveer. Onze ambities zijn groter dan ons huidige budget. Het dekken van de lopende kosten voor onderwijs blijft een uitdaging waarvoor wij een beroep doen op uw goede hart. Op de valreep : op Lintjesdag 2022 ontving ik totaal onverwacht voor mijn maatschappelijke activiteiten een koninklijke ridderorde, zij het in bruikleen. Want na mijn dood moet ik hem toch weer inleveren. Maar wie dan leeft, die dan zorgt. Voorlopig ga ik hem diplomatiek inzetten voor de goede zaak.

Nijkerk, mei 2022,

Truus Jonker, secretaris

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*